O Tádžickém Jazyce

Ve kterých zemích se mluví tádžickým jazykem?

Tádžickým jazykem se mluví především v Tádžikistánu, Afghánistánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Mluví jím také menší populace v Rusku, Turecku, Pákistánu, Íránu a dalších bývalých sovětských republikách.

Jaká je historie tádžického jazyka?

Tádžik je moderní verze perského jazyka, kterým se mluví v Íránu a Afghánistánu. Je to hlavně kombinace dialektů z perský jazyk a jeho předchůdce, Střední perština (také známý jako Pahlavi). To bylo také významně ovlivněno jinými jazyky, včetně ruštiny, angličtiny, mandarínštiny, hindštiny, uzbečtiny, turkmenštiny a dalších. Moderní TÁDŽICKÝ jazyk byl poprvé založen v 8. století našeho letopočtu, kdy východní íránské kmeny, kteří přišli do regionu po arabském dobytí Persie, tento jazyk přijali a začali jej používat ve svém každodenním životě. V 9.století se město Bukhara stalo hlavním městem dynastie Samanidů, která byla první persky mluvící dynastií ve střední Asii. Během tohoto období v této oblasti vzkvétala kultura a literatura a mluvený jazyk regionu se pomalu vyvinul v to, co nyní známe jako Tádžik.
Ve 20.století byl TÁDŽICKÝ jazyk oficiálně kodifikován a zahrnut do školních osnov. Od té doby se stal důležitým jazykem ve středoasijském regionu. Jazyk se nadále vyvíjel a v posledních letech byla do slovní zásoby přidána nová slova. Dnes je tádžikština oficiálním jazykem Tádžikistánu a mluví jí více než 7 milionů lidí uvnitř i vně země.

Kdo je 5 nejlepších lidí, kteří nejvíce přispěli k tádžickému jazyku?

1. Abdulmejid Dzhuraev-vědec, autor a profesor tádžického jazyka, který přispěl k jeho moderní standardizaci.
2. Mirzo Tursunzoda-renomovaný básník, politik a spisovatel z Tádžikistánu, který je známý svou rolí při popularizaci tádžického jazyka a literatury.
3. Sadriddin Aini-prominentní TÁDŽICKÝ spisovatel, jehož díla jsou důležitou součástí tádžického literárního dědictví.
4. Akhmadjon Mahmudov-spisovatel, lingvista a učenec, který pomohl standardizovat moderní Tádžické konvence psaní.
5. Muhammadjon Sharipov-prominentní básník a esejista, který svými pracemi pomáhal formovat TÁDŽICKÝ jazyk.

Jaká je struktura tádžického jazyka?

TÁDŽICKÝ jazyk patří do íránské větve indoevropské jazykové rodiny. Jeho základní struktura se skládá ze dvou částí: Starý Íránský jazyk, charakterizovaný systémem tří pohlaví podstatných jmen, a středoasijské jazyky, charakterizované systémem dvou pohlaví podstatných jmen. Kromě toho jazyk zahrnuje prvky arabštiny, perštiny a dalších jazyků, což odráží jeho kulturní rozmanitost. TÁDŽICKÝ jazyk má analyticko-syntetickou strukturu, což znamená, že se více spoléhá na slovosled a syntaktická zařízení, jako jsou zakončení písmen, než na inflexní morfologii. Slovosled je v tádžičtině velmi důležitý; věty začínají předmětem a končí predikátem.

Jak se naučit TÁDŽICKÝ jazyk nejsprávnějším způsobem?

1. Začněte tím, že získáte dobrou učebnici tádžického jazyka nebo online kurz. Ujistěte se, že pokrývá gramatiku, čtení, psaní, mluvení a poslech.
2. Poslouchejte Tádžické zvukové nahrávky a sledujte videa v tádžice. Nezapomeňte se zaměřit na výslovnost a pokusit se ji napodobit.
3. Začněte číst jednoduché texty v tádžičtině. Pokuste se uhodnout význam neznámých slov a vyhledejte výslovnost a definice těchto slov.
4. Procvičte si mluvení tádžicky s rodilými mluvčími. To lze provést prostřednictvím webových stránek pro výměnu jazyků, jako je Italki nebo Conversation Exchange. Můžete se také připojit k tádžickému jazykovému klubu nebo kurzu.
5. Procvičte si psaní tádžiky pomocí online nástrojů, jako je iTranslate nebo Google Translate.
6. Nakonec si stanovte pravidelné cíle, abyste udrželi vysokou motivaci a sledovali svůj pokrok.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir