O Uzbeckém Jazyce

Ve kterých zemích se mluví uzbeckým jazykem?

Uzbečtina se mluví v Uzbekistánu, Afghánistánu, Tádžikistánu, Kazachstánu, Turkmenistánu, Kyrgyzstánu, Rusku a Číně.

Jaká je historie uzbeckého jazyka?

Uzbecký jazyk je východní Turkic jazyk, který patří do Karluk pobočky Turkic jazykové rodiny. Mluví jím přibližně 25 milionů lidí, kteří se nacházejí především v Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Kazachstánu a dalších částech Střední Asie a Ruska.
Moderní forma uzbeckého jazyka se začala rozvíjet v 18.století během obnovení státu Khanate Bukhara, který byl součástí uzbecké mluvící oblasti. Během tohoto období byl do uzbeckého jazyka přidán vysoký stupeň Perského vlivu, který zůstal prominentním rysem dodnes.
V průběhu 19.století reformy vedené emírem Bukhary, Nasrullah Khan, pomohl rozšířit používání uzbeckých dialektů v emirátu. To bylo způsobeno hlavně jeho politikou povzbuzování perské a arabské gramotnosti mezi jeho poddanými k vytvoření jednotnější říše.
V roce 1924 byl uzbecký jazyk prohlášen za oficiální jazyk v sovětské Střední Asii a jako základ jeho systému psaní byla zavedena Azbuka. Po rozpuštění Sovětského svazu v roce 1991 získal Uzbekistán nezávislost, čímž se Uzbek stal úředním jazykem. Od získání nezávislosti bylo v jazyce a jeho písemné formě provedeno mnoho reforem, včetně zavedení latinského psacího scénáře a vytvoření uzbecké jazykové akademie v roce 1992.

Kdo je 5 nejlepších lidí, kteří nejvíce přispěli k uzbeckému jazyku?

1. Alisher Navoi (1441-1501): Navoi je připočítán se zavedením uzbeckého jazyka do psaného světa. Jeho styl poezie a psaní sloužil jako model pro budoucí básníky a spisovatele.
2. Abdurashid Ibrahimov (1922-2011): Ibrahimov byl renomovaný Uzbecký lingvista, který se podílel na vývoji moderního pravopisu a standardizaci uzbeckého pravopisu a gramatiky.
3. Zebunisa Jamalova (1928-2015): Jamalova byla jednou z prvních žen, které psaly v uzbeckém jazyce, a její díla zůstávají vlivná i dnes.
4. Muhandislar qulamov (1926-2002): Qulamov byl zodpovědný za vývoj fonetické abecedy pro uzbecký jazyk, který byl od té doby přijat mnoha dalšími jazyky.
5. Sharof Rashidov (1904-1983): Rashidovovi se připisuje podpora používání uzbeckého jazyka během sovětské éry a jeho zařazení do učebních osnov ve školách. On je také připočítán s podporou používání uzbecké literatury a kultury.

Jaká je struktura uzbeckého jazyka?

Uzbecký jazyk je Turkický jazyk, který je součástí rodiny Altaic, která zahrnuje také turečtinu a mongolštinu. Je napsán latinskou abecedou a má některé rysy arabštiny, perštiny a ruštiny. Jazyk má osm samohláskových zvuků, dvacet dva souhláskových zvuků, tři pohlaví (mužský, ženský a střední), čtyři případy (nominativní, akuzativ, Dativ a genitiv), čtyři slovesné časy (přítomný, minulý, budoucí a minulý-budoucnost) a dva aspekty (dokonalý a nedokonalý). Slovosled je hlavně předmět-objekt-sloveso.

Jak se naučit uzbecký jazyk nejsprávnějším způsobem?

1. Najděte kvalifikovaného učitele nebo lektora, který se naučí uzbecký jazyk. Mít kvalifikovaného učitele nebo lektora zajistí, že se jazyk naučíte správně a svým vlastním tempem.
2. Věnujte čas studiu. Zkuste si každý den vyhradit nějaký čas na procvičování a kontrolu materiálu, který se učíte.
3. Využijte zdroje dostupné online. Existuje mnoho webových stránek a mobilních aplikací, které nabízejí lekce a cvičení pro výuku uzbeckého jazyka.
4. Nejprve se naučte konverzační fráze. Než přejdete ke složitějším gramatickým tématům, je důležité se zaměřit na učení základních konverzačních frází.
5. Poslouchejte uzbeckou hudbu a sledujte uzbecké filmy a televizní pořady. Poslech uzbecké hudby, videí a filmů je skvělý způsob, jak se ponořit do jazyka a kultury.
6. Komunikujte s rodilými mluvčími. Pokud je to možné, zkuste najít rodilého mluvčího Uzbek, který vám pomůže procvičit mluvení a psaní v jazyce.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir