Kategoriler
A J Lyrics Translations

Adie & Janine Berdin – Mahika Tagalog Lyrics English Translations

Nagbabadya ang hangin na nakapalibot sa ‘kin
– The wind surrounding kin
Tila mayro’ng pahiwatig, ako’y nananabik
– There seems to be a hint, I’m anxious
‘Di naman napilitan, kusa na lang naramdaman
– In the middle of the night, we are in the middle of the night.
Ang ‘di inaasahang pag-ugnay ng kalawakan
– The unexpected touch of the Galaxy

Ibon sa paligid, umaawit-awit
– Birds around, singing-singing
Natutulala sa nakakaakit-akit mong tinatangi
– What is the best way to get rid of a bug?
Napapangiti mo ang aking puso
– You make my heart smile

Giliw, ‘di mapigil ang bugso ng damdamin ko
– I’m sorry, but I’m not going to give you a damn.
Mukhang mapapaamin mo, amin mo, oh
– It looks like you can admit it, you know, oh
Giliw, nagpapahiwatig na sa ‘yo
– I swear to you.
Ang damdamin kong napagtanto na gusto kita
– My feeling of realizing that I like you

Hindi ko alam kung saan ko sisimulan
– I don’t know where to start
Binibigyang-kulay ang larawan na para bang
– Colors the picture for sure
Ikaw ang nag-iisang bituin, nagsisilbing buwan na kapiling mo
– You are the only star, serving as the moon with you
Sa likod ng mga ulap, ang “tayo” lamang ang tanging magaganap
– Behind the clouds, only the “We” will be the only ones to occur

Ibon sa paligid, umaawit-awit
– Birds around, singing-singing
Natutulala sa nakakaakit-akit mong tinatangi
– What is the best way to get rid of a bug?
Napapangiti mo ang aking puso
– You make my heart smile

Giliw, ‘di mapigil ang bugso ng damdamin ko
– I’m sorry, but I’m not going to give you a damn.
Mukhang mapapaamin mo, amin mo
– You seem to be able to admit it, you US
Giliw, nagpapahiwatig na sa ‘yo
– I swear to you.
Ang damdamin kong napagtanto na gusto kita
– My feeling of realizing that I like you

Gusto kita, gusto kita
– I like you, I like you
Gusto kita, gusto kita
– I like you, I like you
Ano’ng salamangka’ng mayro’n ka? (Gusto kita, gusto kita)
– What is the magic of mayroes? (I like you, I like you)
Binabalot ka ng mahika (gusto kita, gusto kita)
– Magic wraps you (I like you, I like you)
Ano’ng salamangka’ng mayro’n ka? (Gusto kita, gusto kita)
– What is the magic of mayroes? (I like you, I like you)
Ako’y nabihag mo na
– If you’re caught

Ako na nga’y nabihag mo na
– If I have caught you
Hindi naman talaga sinasadya
– It’s not really intentional
‘Pagkat itinadhana yata tayo para sa isa’t isa
– ‘We were destined for each other
Giliw, nagpapahiwatig na sa ‘yo
– I swear to you.
Ang da-da-da-damdamin ko
– My da-da-da-feelings
Da-da-ra-da, da-damdamin ko
– Da-da-ra-da, da-my feelings

Giliw, giliw
– Gris, Gris
Giliw, napagtanto na gusto kita
– Graces, realize that I like you