Kategoriler
Lyrics Translations P

P.I.F. – Opus 4 Bulgarian Lyrics English Translations

Заровил съм пръсти– I buried my fingersдълбоко в пръстта.– deep in the ground.Дълбая си спомен– I’m digging my memory.как жигосах страстта.– like a gigantic passion. Аз името ти все ще крещя.– I will always shout your name.И в шепот си губя ума.– And I’m going crazy whispering. Очите изтичат– Eyes bleedот взиране в теб.– looking […]