Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Anglès Lletres & Català Traduccions

Videoclip

Lletres

The lights went out, I hit the ground
– Els llums es van apagar, vaig tocar a terra
You didn’t mind that I was bleeding out
– No t’importava que estigués sagnant
You filled my life with minor songs
– Vas omplir la meva vida de cançons menors
I loved you but you loved to do me wrong
– T’estimava però t’estimava fer me malament

I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Trobo a faltar el teu petó, gasolina i un llumins
Red Lights, flashes, rising out of the ashes
– Llums vermelles, parpelleigs, sortint de les cendres
I see you for who you are
– Et veig pel que ets
But you can’t break a broken heart
– Però no es pot trencar un cor trencat

You lift me up and leave me in the gutter
– M’aixeques i em deixes a la claveguera
You tear me up and move on to another
– Em trenques i passes a un altre
I’m torn apart but I am a survivor
– Estic destrossat però sóc un supervivent
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ohh)
– No pots, no pots trencar un cor trencat (ooh, ooh, ohh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– No es pot trencar un cor trencat (ooh, ooh, ooh)

An all-time low but I’ll get by
– Un mínim històric, però me’n sortiré
And over you, I’ll find the highest high
– I sobre tu, trobaré l’alt més alt
You did your best to do your worst
– Has fet tot el possible per fer el pitjor
I got used to all the ways it hurt
– Em vaig acostumar a totes les maneres en què em feia mal

Feel the fever telling me that I need her
– Sent la febre que em diu que la necessito
Science fiction turning into an addiction
– La ciència ficció es converteix en una addicció
I see you for who you are
– Et veig pel que ets
But you can’t break a broken heart
– Però no es pot trencar un cor trencat

You lift me up and leave me in the gutter
– M’aixeques i em deixes a la claveguera
You tear me up and move on to another
– Em trenques i passes a un altre
I’m torn apart but I am a survivor
– Estic destrossat però sóc un supervivent
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– No pots, no pots trencar un cor trencat (ooh, ooh, ooh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– No es pot trencar un cor trencat (ooh, ooh, ooh)

Oh, I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Oh, trobo a faltar el teu petó, gasolina i un pal de llumins
Red Lights, flashes, rising from the ashes
– Llums vermelles, flaixos, que surten de les cendres

You lift me up and leave me in the gutter
– M’aixeques i em deixes a la claveguera
You tear me up and move on to another
– Em trenques i passes a un altre
I’m torn apart but I am a survivor
– Estic destrossat però sóc un supervivent
You can’t break a— (ooh, ooh, ooh)
– No es pot trencar un (ooh, ooh, ooh)
Oh, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Oh, no es pot trencar un cor trencat (ooh, ooh, ooh)

You can’t, you can’t break a broken heart
– No pots, no pots trencar un cor trencat
You can’t, you can’t, you can’t break a broken heart
– No pots, no pots, no pots trencar un cor trencat
You can’t, you can’t break a broken heart
– No pots, no pots trencar un cor trencat
You can’t, you can’t break a broken heart!
– No pots, no pots trencar un cor trencat!


Andrew Lambrou

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: