Blanka – Solo Anglès Lletres & Català Traduccions

Videoclip

Lletres

Baby
– Nadó
It’s kind of crazy
– És una bogeria
How else to phrase it?
– Com més expressar-ho?
With you I’ve lost my senses
– Amb tu he perdut els sentits

Baby
– Nadó
What happened to ya?
– Què t’ha passat?
I thought I knew ya
– Em pensava que ja ho sabia
But now it’s time to face it
– Però ara és el moment d’afrontar ho

You’re hot and cold
– Tens calor i fred
High and you’re low
– Alta i estàs baixa
Messin’ with my mind
– Messin ‘ amb la meva ment
No, oh-oh, that’s not how it goes
– No, oh-oh, no és així
So, let me spell it out
– Per tant, deixeu-me explicar-ho

Now I’m better solo, solo
– Ara estic millor sol, sol
I never let me down, didi-down-down-down
– Mai em vaig defraudar, didi-avall-avall-avall
Now I’m gonna show ya, show ya
– Ara ho mostraré, ho demostraré
Show you what it is you’re missing out
– Mostra’t què és el que t’estàs perdent

Now I’m better solo, solo
– Ara estic millor sol, sol
I never let me down, didi-down-down-down
– Mai em vaig defraudar, didi-avall-avall-avall
Now I’m gonna show ya, show ya
– Ara ho mostraré, ho demostraré
How I be getting down, solo
– Com estic baixant, sol

Tell me
– Digues-me
Now, was it worth it? (Oh)
– Ara bé, valia la pena? (Oh)
Playin’ me dirty (oh)
– Jugant-me brut (oh)
But now who’s laughing, baby?
– Però ara qui riu, nena?

Watch me
– Mira’m
All eyes on me now
– Tots els ulls posats en mi ara
Bet you regret how
– Segur que et penedeixes de com
What goes around comes around
– El que passa al voltant ve al voltant

You’re hot and cold
– Tens calor i fred
High and you’re low
– Alta i estàs baixa
Messin’ with my mind
– Messin ‘ amb la meva ment
No, oh-oh, that’s not how it goes
– No, oh-oh, no és així
So, let me spell it out
– Per tant, deixeu-me explicar-ho

Now I’m better solo, solo
– Ara estic millor sol, sol
I never let me down, didi-down-down-down
– Mai em vaig defraudar, didi-avall-avall-avall
Now I’m gonna show ya, show ya
– Ara ho mostraré, ho demostraré
Show you what it is you’re missing out
– Mostra’t què és el que t’estàs perdent

Now I’m better solo, solo
– Ara estic millor sol, sol
I never let me down, didi-down-down-down
– Mai em vaig defraudar, didi-avall-avall-avall
Now I’m gonna show ya, show ya
– Ara ho mostraré, ho demostraré
How I be getting down, solo
– Com estic baixant, sol

No, no, I’m going solo
– No, no, me’n vaig sol
Yeah, ya better, better, watch me now
– Sí, millor, millor, mira’m ara
‘Cause I know how to let go
– Perquè sé com deixar-me anar
Gonna make it, make it on my own, whoa
– Ho aconseguiré, fes-ho pel meu compte, vaja

Oh, no, I’m going solo
– No, me’n vaig sol
Yeah, ya better, better, watch me now
– Sí, millor, millor, mira’m ara
‘Cause I know how to let go
– Perquè sé com deixar-me anar
So, it’s clear to see I’m
– Per tant, és clar veure que sóc

Now I’m better solo, solo
– Ara estic millor sol, sol
I never let me down, didi-down-down-down
– Mai em vaig defraudar, didi-avall-avall-avall
Now I’m gonna show ya, show ya
– Ara ho mostraré, ho demostraré
Show you what it is you’re missing out
– Mostra’t què és el que t’estàs perdent

Now I’m better solo, solo
– Ara estic millor sol, sol
I never let me down, didi-down-down-down
– Mai em vaig defraudar, didi-avall-avall-avall
Now I’m gonna show ya, show ya
– Ara ho mostraré, ho demostraré
How I be getting down, solo
– Com estic baixant, sol


Blanka

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: