French Montana – Unforgettable (feat. Swae Lee) Anglès Lletres & Català Traduccions

Videoclip

Lletres

It’s not good enough for me
– No és prou bo per a mi
Since I’ve been with you, ooh
– Des que estic amb tu, ooh

It’s not gonna work for you, nobody can equal me, no, no
– No funcionarà per a tu, ningú pot igualar-me, no, no

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– Vaig a beure aquesta beguda, quan estigui fotut
I should know how to pick up
– Hauria de saber recollir
I’m gonna catch the rhythm
– Agafaré el ritme
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– Mentre empeny contra mi, ooh, i ella borratxa

I had enough convo for 24
– Vaig tenir prou combo per al 24
I peep’d you from across the room
– Et vaig mirar des de l’altra banda de l’habitació
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– Bonic cos petit ballant Com GoGo, ei

And you are unforgettable
– I ets inoblidable
I need to get you alone, ooh
– Necessito portar-te sol, ooh

Why not?
– Per què no?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– Un maleït moment, mai no fa mal a ningú
I got a little drink but it’s not Bacardi
– Tinc una mica de beguda però No És Bacardi
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– Si estimaves la noia, ho sento
I got to give it to her like we in a marriage
– L’he de donar a ella com nosaltres en un matrimoni

Oh-oh, like we in a hurry
– Oh-oh, com nosaltres amb pressa
No, no, I won’t tell nobody
– No, no ho diré a ningú
You’re on your level too
– Tu també estàs al teu nivell
Tryna do what lovers do
– Tryna fes el que fan els amants

Feelin’ like I’m fresh out, Boosie (Boosie)
– Sent com si estigués acabat de sortir, Boosie (Boosie)
If they want the drama, got the Uzi (Uzi)
– Si volen el drama, van aconseguir La Uzi (Uzi)
Ship the whole crew to the cruise ship (cruise)
– Envieu tota la tripulació al creuer (creuer)
Doin’ shit you don’t even see in movies (movies)
– Una merda que ni tan sols veus al cinema (pel. lícules)
Ride with me, ride with me, boss (boss)
– Cavalca amb mi, viatja amb mi ,cap (cap)
I got a hard head but her ass soft (soft)
– Tinc el cap dur però el cul suau (suau)
She want the last name with the ring on it
– Ella vol el cognom amb l’anell
‘Cause I pulled out a million cash, told her plank on it
– Perquè vaig treure un milió de diners en efectiu, li va dir tauló

And you are unforgettable
– I ets inoblidable
I need to get you alone
– Necessito portar te sol
Now you wanna choose
– Ara vols triar
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– Només cal fer esclatar la bombolla al ‘ cuzi

It’s not good enough for me
– No és prou bo per a mi
Since I’ve been with you, ooh
– Des que estic amb tu, ooh

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– Vaig a beure aquesta beguda, quan estigui fotut
I should know how to pick up
– Hauria de saber recollir
I’m gonna catch the rhythm
– Agafaré el ritme
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– Mentre empeny contra mi, ooh, i ella borratxa

I had enough convo for 24
– Vaig tenir prou combo per al 24
I peep’d you from across the room
– Et vaig mirar des de l’altra banda de l’habitació
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– Bonic cos petit ballant Com GoGo, ei

And you are unforgettable
– I ets inoblidable
I need to get you alone, ooh
– Necessito portar-te sol, ooh
Why not?
– Per què no?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– Un maleït moment, mai no fa mal a ningú
I got a little drink but it’s not Bacardi
– Tinc una mica de beguda però No És Bacardi
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– Si estimaves la noia, ho sento
I got to give it to her like we in a marriage
– L’he de donar a ella com nosaltres en un matrimoni

Oh, like we in a hurry
– Oh, com si tinguéssim pressa
No, no, I won’t tell nobody
– No, no ho diré a ningú
You’re on your level too
– Tu també estàs al teu nivell
Tryna do what lovers do
– Tryna fes el que fan els amants

Oh-oh, you ain’t enough for me
– Oh-oh, no ets suficient per a mi
Too much for you alone
– Massa per a tu sol
Baby, go and grab some bad bitches, bring ’em home
– Nena, vés a agafar unes gosses dolentes, porta’ls a casa
Know the jet’s on me
– Saps que el jet és sobre mi
I’ma curve my best for you, you know
– Estic corba el millor per a tu, saps
So pick up that dress for me
– Així que agafa aquest vestit per a mi
Leave the rest on
– Deixeu la resta encesa

Too much convo 24 hours
– Massa convo 24 hores
When you stand next to 24 karats
– Quan estàs al costat de 24 quirats
She left her man at home
– Va deixar el seu home a casa
She don’t love him no more
– Ella ja no l’estima
I want your mind and your body
– Vull la teva ment i el teu cos
Don’t mind nobody
– No t’importa ningú
So, you don’t ever hurt nobody
– Per tant, mai no fas mal a ningú
Baby girl work your body
– Nena treballa el teu cos
Work your body
– Treballa el teu cos

And you are unforgettable
– I ets inoblidable
I need to get you alone
– Necessito portar te sol
Now you wanna choose
– Ara vols triar
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– Només cal fer esclatar la bombolla al ‘ cuzi
Why not?
– Per què no?

Oh, like we in a hurry
– Oh, com si tinguéssim pressa
No, no, I won’t tell nobody
– No, no ho diré a ningú
You’re on your level too
– Tu també estàs al teu nivell
Tryna do what lovers do
– Tryna fes el que fan els amants


French Montana

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: