Kate Bush – This Woman’s Work Anglès Lletres & Català Traduccions

Videoclip

Lletres

Pray God you can cope
– Pregueu A Déu que pugueu fer front
I stand outside this woman’s work
– Em quedo fora de l’obra d’aquesta dona
This woman’s world
– El món d’aquesta dona
Ooh, it’s hard on the man
– És difícil per a l’home
Now his part is over
– Ara s’ha acabat la seva part
Now starts the craft of the father
– Ara comença l’ofici del pare

I know you have a little life in you yet
– Sé que encara tens una mica de vida dins teu
I know you have a lot of strength left
– Sé que et queda molta força
I know you have a little life in you yet
– Sé que encara tens una mica de vida dins teu
I know you have a lot of strength left
– Sé que et queda molta força

I should be crying, but I just can’t let it show
– Hauria d’estar plorant, però no puc deixar que es mostri
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Hauria d’esperar, però no puc deixar de pensar
Of all the things I should’ve said
– De totes les coses que hauria d’haver dit
That I never said
– Que no he dit mai
All the things we should’ve done
– Tot el que hauríem d’haver fet
That we never did
– Que no hem fet mai
All the things I should’ve given
– Tot el que hauria d’haver donat
But I didn’t
– Però no ho vaig fer
Oh, darling, make it go
– Oh, estimada, fes-ho anar
Make it go away
– Fes que se’n vagi

Give me these moments back
– Retorna aquests moments
Give them back to me
– Torna’ls a mi
Give me that little kiss
– Dóna’m aquest petó
Give me your hand
– Dóna’m la mà

I know you have a little life in you yet
– Sé que encara tens una mica de vida dins teu
I know you have a lot of strength left
– Sé que et queda molta força
I know you have a little life in you yet
– Sé que encara tens una mica de vida dins teu
I know you have a lot of strength left
– Sé que et queda molta força

I should be crying, but I just can’t let it show
– Hauria d’estar plorant, però no puc deixar que es mostri
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Hauria d’esperar, però no puc deixar de pensar
Of all the things we should’ve said
– De totes les coses que hauríem d’haver dit
That were never said
– Això no es va dir mai
All the things we should’ve done
– Tot el que hauríem d’haver fet
That we never did
– Que no hem fet mai
All the things that you needed from me
– Tot el que necessitaves de mi
All the things that you wanted for me
– Tot el que volies per a mi
All the things that I should’ve given but I didn’t
– Totes les coses que hauria d’haver donat però no ho vaig fer
Oh, darling, make it go away
– Oh, estimada, fes que se’n vagi
Just make it go away now
– Fes que desaparegui ara


Kate Bush

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: