Shallipopi – Oscroh (Pepperline) Anglès Lletres & Català Traduccions

Videoclip

Lletres

Only one Pluto Presido
– Només Un Presido De Plutó
Yeah
– Sí
Dem call me Shallipopi
– Dem truca’m Shallipopi

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– L’estil de vida et va costar ni saber dir, ni saber
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– L’estil de vida no et costa ni saps dir (nagode), ni saps
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Just dey ordre oscroh, ordre oscroh, només ordre dey oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Just dey ordre oscroh, ordre oscroh, només ordre dey oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Plutó noi cap amor que em faci rei D’OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Cap puta noi cap amor que em faci rei D’OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Des del dia que vaig néixer, el dia que vaig néixer, dey order oscroh say
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Des del dia que vaig néixer, el dia que vaig néixer dey order oscroh

Let me tie my pepperline-line-line
– Deixa’m lligar la meva línia-línia-línia
Pepperline-line
– Pepperline-línia
Pepperline-line-line
– Pepperline-línia-línia
Pepperline-line
– Pepperline-línia
Pepperline-line-line
– Pepperline-línia-línia
Pepperline-line
– Pepperline-línia

Let me tie my pepperline-line
– Deixa’m lligar la meva línia de pebre
Pepperline-line-line
– Pepperline-línia-línia
Pepperline-line
– Pepperline-línia
Pepperline-line-line
– Pepperline-línia-línia
Pepperline-line
– Pepperline-línia
Pepperline-line-line
– Pepperline-línia-línia
Pepperline-line
– Pepperline-línia
Let me tie my pepperline-line
– Deixa’m lligar la meva línia de pebre

Suffery match that Mercedes
– Partit sofrey Que Mercedes
Put that gear for control Z
– Poseu aquest equip per al control Z
Hmm, ahh cellophane
– Hmm, ahh celofan
Try go tear your cellophane
– Prova vés a esquinçar el teu celofan
Suffery match that Mercedes
– Partit sofrey Que Mercedes
Put that gear for control Z
– Poseu aquest equip per al control Z
Hmm. ahh kerosene
– Hmm. ahh querosè
You wan go pour my kerosene
– Vols anar a abocar el meu querosè

You know I’m a gang
– Saps que sóc una colla
You know I’m a gangster
– Saps que sóc un gàngster
Enemies fast, sha-shalli faster
– Enemics ràpid, sha-shalli més ràpid
Any man that mend me is a bastard
– Qualsevol que em repari és un cabró
Try dey stay lowkey no cast am
– Proveu dey mantingueu vos en clau baixa sense repartiment am
No dey cast, no dey cast am
– Sense repartiment dey, sense repartiment dey am
It’s half pass, it’s half pass one
– És mig pas, és mig pas un
Men on guard, men dey guarder
– Homes en guàrdia, homes dey guarder
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– Bufant ganj (camí clar), bufant ganja

They say me na philosopher
– Em diuen na filòsof
I dey study philosophy say
– Jo dey estudi filosofia dir
Too hot you can’t handle me
– Massa calent no em pots manejar
Full squad under canopy
– Equip complet sota dosser
What cannot be say cannot be
– El que no es pot dir no pot ser
So no go commity felony
– Així que no vagi commitity felony
Plutomanias all of them know me
– Plutomanies tots ells em coneixen
Wahala say
– Guillem recolons say

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– L’estil de vida et va costar ni saber dir, ni saber
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– L’estil de vida no et costa ni saps dir (nagode), ni saps
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Just dey ordre oscroh, ordre oscroh, només ordre dey oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Just dey ordre oscroh, ordre oscroh, només ordre dey oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Plutó noi cap amor que em faci rei D’OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Cap puta noi cap amor que em faci rei D’OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Des del dia que vaig néixer, el dia que vaig néixer, dey order oscroh say
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Des del dia que vaig néixer, el dia que vaig néixer dey order oscroh

(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-línia-línia)
(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-línia-línia)
(Pepperline-line)
– (Línia Pepperline)
(Let me tie my pepperline-line)
– (Deixa’m lligar la meva línia de pebre)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: