Shenseea, Masicka & Di Genius – Hit & Run Anglès Lletres & Català Traduccions

Videoclip

Lletres

You think you could a get in a my feelings? (No)
– Creus que podries entrar en els meus sentiments? (No)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– No podies fer-me caure a terra (a baix)
Me give you a hit-and-run (run)
– Et dono un cop i una carrera (corre)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Et dono un cop d’ull (oh)

Me did only want likkle dealings (yeah, yeah)
– Jo només volia tractes agradables (sí, sí)
Love you did a look you must be dumb (must be dumb)
– M’encanta que hagis fet una mirada has de ser ximple (ha de ser ximple)
Me give you a hit-and-run (yes, sir)
– Jo et dono un cop d’ull (sí, senyor)
Me give you a hit-and-run (the genius)
– Et dono un cop i una fugida (el geni)

Hey, my youth (my youth) you take it too serious (chu!)
– Ei ,la meva joventut (la meva joventut) t’ho prens massa seriosament (chu!)
Give you likkle piece just a likkle feel up
– Doneu vos una peça de gust només una sensació de gust
Now you take set a pon me you itch up
– Ara agafes un pon em piques
Give me space, give me room, give me likkle breeze nuh Jesus (Jesus)
– Dóna’m espai, dóna’m espai, dóna’m brisa com nuh Jesús (Jesús)

A what make you feel so?
– A què et fa sentir així?
True me keep it tight and me ever clean so
– És cert que ho mantinc ajustat i sempre net
Want me did want you
– Vol que jo et volia
Me never need you
– Mai et necessito
This a nuh fi people know
– Això és un nuh fi la gent ho sap
Keep it on the D-low
– Mantingueu-lo al D-baix

Me too young to lockdown with nobody
– Jo massa jove per tancar-me amb ningú
I pray one day somebody keep your company
– Un dia algú et farà companyia
And a girl like me just want to have fun and more money
– I una noia com jo només vol divertir se i més diners
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Però tu una relació prèvia i això és un no per a mi, aah

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Creus que podries entrar en els meus sentiments? (Sentiments)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– No podies fer-me caure a terra (a baix)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Et dono un cop d’ull (oh)
Me give you a hit-and-run
– Et dono un cop i una fugida

Me did only one likkle dealings
– Jo només vaig fer un tracte agradable
Love you did a look you must be dumb
– M’encanta has fet una mirada has de ser ximple
Me give you a hit-and-run
– Et dono un cop i una fugida
Me give you a hit-and-run
– Et dono un cop i una fugida

Long story short
– Llarga història curta
Your pussy good and done
– El teu cony bé i fet
Heaven me see when you pull your – down
– El cel em veu quan tiri el seu-cap avall
Call, call your phone
– Truca, truca al teu telèfon
Me want some
– Vull una mica
Dial tone again your heart numb
– Torna a marcar el to el teu cor adormit
A wicked, wicked bout hit-and-run
– Un combat pervers i pervers colpejar i córrer

Me a real bad bitch me no sekkle down
– Jo sóc una autèntica puta dolenta no em poso a baix
Get the bricks you level up
– Aconsegueix els maons que puges de nivell
Can’t style me though, me up
– No puc estilitzar-me, però
But me miss when we a fuck aye
– Però em trobo a faltar quan ens fotem sí

Me too young to lockdown with nobody
– Jo massa jove per tancar-me amb ningú
I pray one day somebody keep your company
– Un dia algú et farà companyia
And a girl like me just want have fun and more money
– I una noia com jo només vol divertir se i més diners
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Però tu una relació prèvia i això és un no per a mi, aah

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Creus que podries entrar en els meus sentiments? (Sentiments)
Me soon get you fi sekkle down (down)
– Aviat et faré baixar (a baix)
Me give you a hit-and-run
– Et dono un cop i una fugida
Me give you a hit-and-run
– Et dono un cop i una fugida

Me did only want likkle dealings (likkle dealings)
– Jo només volia tractes agradables (tractes agradables)
Love you did a look you must be dumb (likkle dealings)
– M’encanta que hagis fet una mirada has de ser ximple (tractes agradables)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Et dono un hit-and-run (hit-and-run)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Et dono un hit-and-run (hit-and-run)
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Colpejar i córrer, colpejar i córrer, eh
Hit-and-run
– Colpejar i córrer

Me give you a hit-and-run
– Et dono un cop i una fugida
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Colpejar i córrer, colpejar i córrer, eh
Me give you a hit-and-run
– Et dono un cop i una fugida
Me give you a hit-and-run
– Et dono un cop i una fugida
Me give you a hit-and-run
– Et dono un cop i una fugida


Shenseea

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: