Shy Smith – Soaked Anglès Lletres & Català Traduccions

Videoclip

Lletres

I know I’ve been leavin’ y’all hangin’ dry, but
– Sé que he estat deixant-vos secs, però
It’s time to switch it up
– És hora de canviar-ho
I wanna get soaked
– Quiero amararme
Like (HA)
– M’agrada (HA)
Real soaked
– Real remullat

There’s somethin’ ’bout me that drives you crazy
– Hi ha alguna cosa que em torna boig
I know it’s the way I move my body, but
– Sé que és la manera com movo el meu cos, però
I don’t think you truly know me
– Crec que no em coneixes de veritat
There’s so much more, I’m just gettin’ started
– Hi ha molt més, només estic començant
I’m hypnotic with my moves
– Sóc hipnòtic amb els meus moviments
Baby, don’t you know what ya girl can do?
– Nena, no saps què pot fer la noia?
I thought I couldn’t get any hotter
– Vaig pensar que no podia fer més calor
But the heat goes through me like no other
– Però la calor em passa com ningú
I don’t really care what they think of me
– Realment no m’importa el que pensin de mi
I just came here to get nasty (baby with you)
– Acabo de venir aquí per fer-me desagradable (bebè amb tu)
You tryna get me alone
– Tryna posa’m sol
I’m gonna get you goin’ on my pheromones
– Et portaré a les meves feromones

I can move it like that
– Ho puc moure així
I want you all over me
– Et vull per sobre de mi
I need to get some air
– Necessito una mica d’aire
‘Cause baby, you get me so
– Perquè nena, m’entens així

So soaked
– Tan remullat
This heat is gettin’ to me
– Aquesta calor m’està arribant
I want you all over me
– Et vull per sobre de mi
Baby, you get me so
– Nena, m’entens així
So soaked
– Tan remullat
So hot, I’m ’bout to explode
– Tan calent, estic a punt d’explotar
Our bodies movin’ fo’ sho
– Els nostres cossos movin ‘ fo ‘ sho
You get me hot, I’m soaked
– Em fas calor, estic xop

Oh baby
– Oh nena
No one cares about a hot flash
– A ningú li importa un foc calent
Get down on the floor
– Baixeu a terra
You know I’m gonna shake my ass, ah
– Saps que em sacsejaré el cul, ah
My body’s drenched in sweat, but
– El meu cos està mullat de suor, però
My clothes ain’t comin’ off yet
– La meva roba encara no ha sortit
(B-baby it’s wet, come on and sweat)
– (B-baby està mullat, vinga i sua)
I just like movin’ my stuff, babe
– M’agrada movin’ my stuff, nena
Wanna do it right?
– Vols fer-ho bé?
Get wet all night?
– Mullar-se tota la nit?
Let’s get to movin’
– Anem a movin’
Just how I like
– Como me gusta
(I like that)
– (Això m’agrada)

I can move it like that
– Ho puc moure així
I want you all over me
– Et vull per sobre de mi
I need to get some air
– Necessito una mica d’aire
‘Cause baby you get me so
– Perquè nena m’entens així

So soaked
– Tan remullat
This heat is gettin’ to me
– Aquesta calor m’està arribant
I want you all over me
– Et vull per sobre de mi
Baby, you get me so
– Nena, m’entens així
So soaked
– Tan remullat
So hot, I’m ’bout to explode
– Tan calent, estic a punt d’explotar
Our bodies movin’ fo’ sho
– Els nostres cossos movin ‘ fo ‘ sho
You get me hot, I’m soaked
– Em fas calor, estic xop

(So, so, so soaked
– (Tan, tan, tan remullat
So, so, so soaked
– Així, tan, tan remullat
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
– Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
So, so, so soaked
– Així, tan, tan remullat
So, so, so soaked
– Així, tan, tan remullat
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
– Ah, ah, ah, ah, ah
(So soaked)
– (Tan remullat)

So soaked
– Tan remullat
This heat is gettin’ to me
– Aquesta calor m’està arribant
I want you all over me
– Et vull per sobre de mi
Baby, you get me so
– Nena, m’entens així
So soaked
– Tan remullat
So hot, I’m ’bout to explode
– Tan calent, estic a punt d’explotar
Our bodies movin’ for sure
– Els nostres cossos es mouen segur
You get me hot, I’m soaked
– Em fas calor, estic xop

(So, so, so soaked
– (Tan, tan, tan remullat
So, so, so soaked
– Així, tan, tan remullat
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
– Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
Baby, you get me so
– Nena, m’entens així
(So, so, so soaked
– (Tan, tan, tan remullat
So, so, so soaked
– Així, tan, tan remullat
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
– Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
You get me hot, I’m so
– Em fas calor, estic tan


Shy Smith

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: