ANU – Fly French Lyrics English Translations

Phur
– Phur
Phur Döedhue Phur
– Phur Döedhue Phur
Lëwang-gi Gocha-né Drol-té
– Lëwang-gi Gocha-né Drol-té
Rewang-gi Ringlug-la Ganá
– Rewang-gi Ringlug-la Ganá
Dhané Phurya Dhané Phurya Phur
– Dhane Phurya Dhane Phurya Phur
Rang-gi Namshé Ngoma-dé Tsolsamna Phur
– Rang-gi Namshe Ngoma-de Tsolsamna Phur
RangGiché Thogmae MilamDé Tsol-samna Phur
– RangGiche Thogmae MilamDe Tsol-samna Phur
Phur-wor Phurya
– Phur-wor Phurya
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Dehni Rawang-gi Shogpá-dé Kyang-Né
– Dehni Rawang-gi Shogpá-dé Kyang-Né
Dheni Ngo-tsar-gi Milam-Dé Khyér-Né
– Dheni Ngo-tsar-gi Milam-Dé Khyér-Né
Khorwa’i Gyatso-né Gyal-Né
– Khorwa’i Gyatso-born Gyal-Born
Dekyi-Kyi Shing-Kham-la Phur
– Dekyi-Kyi Shing-Kham-the Phur
Déni-ché Thogma’i Namshé-dé Tsol-la Phur
– Denial-ché Thogma’i Namshé-de Tsol-the Phur
Phur… ra
– Phur… ra
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Phur
– Phur
Phur Döedhue Phur
– Phur Döedhue Phur
Chomé-kyi Tsowa-né Thar-té
– Chomé-kyi Tsowa-né Thar-té
Dhéng-Sang
– Dheng-Blood
Tsesog-gi Ngo-tsar-la Téna
– Tsesog-gi Ngo-tsar-the Tena
Dhané Phurya Dhané Phurya Phur
– Dhane Phurya Dhane Phurya Phur
Rang-gi Chézépa’i Zum-dhang-Dé
– Rang-gi Chézépa’i Zum-dhang-Dé
Tsol Samna Phur
– Tsol Samna Phur
Rang-gi Dü Rangñyi Ngoma-dé SolSamna
– Rang-gi Dü Rangñyi Ngoma-dé SolSamna
Phur
– Phur
Phur-wor Phurya
– Phur-wor Phurya
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Léwang-gi Gocha-né Drol-té
– Léwang-gi Gocha-né Drol-té
Rewang-gi Ringlug-la Ganâ phur-ra
– Rewang-gi Ringlug-la Ganâ phur-ra
Rang-gi Namshé Ngoma-dé Tsol-samna
– Rang-gi Namshe Ngoma-de Tsol-samna
RangGichè Thogmae MilamDé Tsol-Samna
– RangGichè Thogmae Milamde Tsol-Samna
Chomé-kyi Tsowa-né Thar-té
– Chomé-kyi Tsowa-né Thar-té
Tsesog-gi Ngo-tsar-la Lébna Phur-ra
– Tsesog-gi Ngo-tsar-the Lébna Phur-ra
Rang-gi Chézépa’i Zum-dhang-Dé Tsol Samna
– Rang-gi Chézépa’i Zum-dhang-De Tsol Samna
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré
– Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Re
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
– Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré
Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

Sponsored Video

Follow >>