Çarşamba, Mart 22, 2023
Ana SayfaETColdplay - Viva La Vida Inglise Sõnu & Eesti Tõlge

Coldplay – Viva La Vida Inglise Sõnu & Eesti Tõlge

videoklipp

Sõnu

I used to rule the world
– Ma valitsesin maailma
Seas would rise when I gave the word
– Mered tõusevad, kui ma sõna andsin
Now in the morning, I sleep alone
– Nüüd hommikul magan üksi
Sweep the streets I used to own
– Pühkima tänavatel ma kasutasin oma

I used to roll the dice
– Ma kasutasin täringut veeretada
Feel the fear in my enemy’s eyes
– Tunne hirmu minu vaenlase silmis
Listened as the crowd would sing
– Kuulas, kuidas rahvahulk laulis
“Now the old king is dead, long live the king”
– “Nüüd on vana kuningas surnud, elagu kuningas”

One minute I held the key
– Üks minut hoidsin võtit
Next, the walls were closed on me
– Järgmisena olid seinad minu peal suletud
And I discovered that my castles stand
– Ja ma avastasin, et mu lossid seisavad
Upon pillars of salt and pillars of sand
– Soola sambad ja liiva sambad

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Ma kuulen Jeruusalemma kellad a-helina
Roman cavalry choirs are singing
– Rooma ratsaväe koorid laulavad
Be my mirror, my sword and shield
– Ole minu peegel, minu mõõk ja kilp
My missionaries in a foreign field
– Minu misjonärid Võõras valdkonnas

For some reason, I can’t explain
– Mingil põhjusel ei oska ma seletada
Once you’d gone, there was never
– Kui sa olid läinud, ei olnud kunagi
Never an honest word
– Mitte kunagi aus sõna
And that was when I ruled the world
– Ja see oli siis, kui ma valitsesin maailma

It was a wicked and wild wind
– See oli kuri ja metsik tuul
Blew down the doors to let me in
– Puhus uksed alla, et mind sisse lasta
Shattered windows and the sound of drums
– Purustatud aknad ja trummide heli
People couldn’t believe what I’d become
– Inimesed ei suutnud uskuda, mis minust saab

Revolutionaries wait
– Revolutsionäärid ootavad
For my head on a silver plate
– Minu pea jaoks hõbedane plaat
Just a puppet on a lonely string
– Lihtsalt nuku kohta üksildane string
Oh, who would ever want to be king?
– Kes tahaks kunagi kuningaks saada?

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Ma kuulen Jeruusalemma kellad a-helina
Roman cavalry choirs are singing
– Rooma ratsaväe koorid laulavad
Be my mirror, my sword and shield
– Ole minu peegel, minu mõõk ja kilp
My missionaries in a foreign field
– Minu misjonärid Võõras valdkonnas

For some reason, I can’t explain
– Mingil põhjusel ei oska ma seletada
I know Saint Peter won’t call my name
– Ma tean, et Püha Peetrus ei helista minu nimele
Never an honest word
– Mitte kunagi aus sõna
But that was when I ruled the world
– Kuid see oli siis, kui ma valitsesin maailma

Hear Jerusalem bells a-ringing
– Kuulge Jeruusalemma kellad a-helina
Roman cavalry choirs are singing
– Rooma ratsaväe koorid laulavad
Be my mirror, my sword and shield
– Ole minu peegel, minu mõõk ja kilp
My missionaries in a foreign field
– Minu misjonärid Võõras valdkonnas

For some reason, I can’t explain
– Mingil põhjusel ei oska ma seletada
I know Saint Peter won’t call my name
– Ma tean, et Püha Peetrus ei helista minu nimele
Never an honest word
– Mitte kunagi aus sõna
But that was when I ruled the world
– Kuid see oli siis, kui ma valitsesin maailma


Coldplay
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

%d blogcu bunu beğendi: