Janis Joplin – Kozmic Blues Inglise Sõnu & Eesti Tõlge

videoklipp

Sõnu

Time keeps moving on
– Aeg liigub edasi
Friends they turn away
– Sõbrad nad pöörduvad ära
I keep moving on
– Ma hoida liigub edasi
But I never found out why
– Kuid ma ei saanud kunagi teada, miks
I keep pushing so hard a dream
– Ma hoida surudes nii raske unistus
I keep trying to make it right
– Ma üritan teha seda õigesti
Through another lonely day, whoa
– Läbi teise üksildane päev, Vau

Dawn has come at last
– Koit on lõpuks kätte jõudnud
Twenty-five years, honey just one night, oh yeah
– Kakskümmend viis aastat, mesi vaid üks öö, oh jah
Well, I’m twenty-five years older now
– Noh, ma olen nüüd kakskümmend viis aastat vanem
So I know we can’t be right
– Nii et ma tean, et meil ei saa olla õigus
And I’m no better, baby, and I can’t help you no more
– Ja ma pole parem, kullake, ja ma ei saa sind enam aidata
Than I did when just a girl
– Kui ma tegin, kui lihtsalt tüdruk

But it don’t make no difference, baby, no, no
– Kuid sellel pole vahet, kullake, ei, ei
And I know that I could always try
– Ja ma tean, et võiksin alati proovida
It don’t make no difference, baby, yeah
– See ei tee vahet, beebi, jah
I better hold it now, I better need it, yeah
– Parem hoian seda nüüd, mul on seda parem vaja, jah
I’m gonna use it till the day I die
– Ma kasutan seda kuni päevani, mil ma suren

Don’t expect any answers, dear
– Ära oota vastuseid, kallis
For I know that they don’t come with age, no, no
– Sest ma tean, et nad ei tule vanusega, ei, ei
I’m never going to love you any better, babe
– Ma ei hakka sind kunagi paremini armastama, kallis
And I’m never going to love you right
– Ja ma ei hakka sind kunagi õigesti armastama
So you’d better take it now, right now, oh
– Nii et parem võtke see kohe, kohe, oh

But it don’t make no difference, baby
– Kuid sellel pole vahet, beebi
And I know that I could always try
– Ja ma tean, et võiksin alati proovida
There’s a fire inside of everyone of us
– Meie kõigi sees on tulekahju
You better need it now, I get to hold it, yeah
– Parem on seda nüüd vaja, ma saan seda hoida, jah
I’m gonna use it till the day I die
– Ma kasutan seda kuni päevani, mil ma suren

Don’t make no difference, babe, no, no, no
– Ära tee vahet, kallis, ei, ei, ei
And it never ever will, ehy
– Ja see ei saa kunagi kunagi, ehy
I wanna talk about a little bit of loving, yeah
– Ma tahan rääkida natuke armastav, jah
I get to hold it, baby
– Ma saan seda hoida, beebi
I’m gonna need it now
– Mul läheb seda nüüd vaja
I’m gonna use it, say, ah
– Ma kasutan seda, ütle, ah

Don’t make no difference, babe, yeah
– Ära tee vahet, kallis, jah
Ah honey, I’d hate to be the one
– Ah kallis, ma vihkan olla üks
I said you’re gonna live your life
– Ma ütlesin, et sa elad oma elu
And you’re better love your life
– Ja sa oled parem armastan oma elu
Or babe, someday you’re gonna have to cry
– Või kallis, ühel päeval pead sa nutma
Yes indeed, yes indeed, yes indeed
– Jah tõepoolest, jah tõepoolest, jah tõepoolest
Ah, baby, yes indeed
– Ah, beebi, jah tõepoolest

I said you, you’re always gonna hurt me
– Ma ütlesin sulle, sa teed mulle alati haiget
I said you’re always gonna let me down
– Ma ütlesin, et sa lased mind alati alt vedada
I said everywhere, every day, every day
– Ma ütlesin kõikjal, iga päev, iga päev
And every way, every way
– Ja igal viisil, igal viisil
Ah, honey, won’t you hold on to what’s gonna move
– Ah, kallis, kas sa ei hoia kinni sellest, mis liigub
I said it’s gonna disappear when you turn your back
– Ma ütlesin, et see kaob, kui sa selja pöörad
I said you know it ain’t gonna be there
– Ma ütlesin, et sa tead, et seda seal ei ole
When you wanna reach out and grab on
– Kui sa tahad jõuda ja haarata

Whoa, babe
– Vau, lapsuke
Whoa, babe
– Vau, lapsuke
Whoa, babe
– Vau, lapsuke
Oh, but keep truckin’ on
– Oh, kuid hoida truckin ‘ kohta
Whoa, yeah
– Vau, jah
Whoa, yeah
– Vau, jah
Whoa, yeah
– Vau, jah

Whoa
– Vau
Whoa
– Vau
Whoa
– Vau
Whoa
– Vau
Whoa
– Vau


Janis Joplin

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: