Kate Bush – This Woman’s Work Inglise Sõnu & Eesti Tõlge

videoklipp

Sõnu

Pray God you can cope
– Palvetage Jumalat, et saaksite hakkama
I stand outside this woman’s work
– Ma seisan väljaspool selle naise tööd
This woman’s world
– Selle naise maailm
Ooh, it’s hard on the man
– Ooh, mehel on raske
Now his part is over
– Nüüd on tema osa läbi
Now starts the craft of the father
– Nüüd alustab isa käsitöö

I know you have a little life in you yet
– Ma tean, et teil on veel natuke elu
I know you have a lot of strength left
– Ma tean, et teil on palju jõudu alles
I know you have a little life in you yet
– Ma tean, et teil on veel natuke elu
I know you have a lot of strength left
– Ma tean, et teil on palju jõudu alles

I should be crying, but I just can’t let it show
– Ma peaks nutma, aga ma lihtsalt ei saa lasta tal näidata
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Ma peaksin lootma, aga ma ei saa mõtlemist lõpetada
Of all the things I should’ve said
– Kõigist asjadest, mida ma oleksin pidanud ütlema
That I never said
– Mida ma pole kunagi öelnud
All the things we should’ve done
– Kõik asjad, mida me oleksime pidanud tegema
That we never did
– Mida me kunagi ei teinud
All the things I should’ve given
– Kõik asjad, mida ma oleksin pidanud andma
But I didn’t
– Kuid ma ei teinud seda
Oh, darling, make it go
– Oh, kallis, tee see minema
Make it go away
– Tee see minema

Give me these moments back
– Anna mulle need hetked tagasi
Give them back to me
– Anna need mulle tagasi
Give me that little kiss
– Anna mulle see väike suudlus
Give me your hand
– Anna mulle oma käsi

I know you have a little life in you yet
– Ma tean, et teil on veel natuke elu
I know you have a lot of strength left
– Ma tean, et teil on palju jõudu alles
I know you have a little life in you yet
– Ma tean, et teil on veel natuke elu
I know you have a lot of strength left
– Ma tean, et teil on palju jõudu alles

I should be crying, but I just can’t let it show
– Ma peaks nutma, aga ma lihtsalt ei saa lasta tal näidata
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Ma peaksin lootma, aga ma ei saa mõtlemist lõpetada
Of all the things we should’ve said
– Kõigist asjadest, mida me oleksime pidanud ütlema
That were never said
– Mida kunagi ei öeldud
All the things we should’ve done
– Kõik asjad, mida me oleksime pidanud tegema
That we never did
– Mida me kunagi ei teinud
All the things that you needed from me
– Kõik asjad, mida sa minult vajasid
All the things that you wanted for me
– Kõik asjad, mida sa minu jaoks tahtsid
All the things that I should’ve given but I didn’t
– Kõik asjad, mida ma oleksin pidanud andma, kuid ma ei teinud seda
Oh, darling, make it go away
– Oh, kallis, tee see ära
Just make it go away now
– Lihtsalt tee see minema nüüd


Kate Bush

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: