Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Ingelesa Hitzak & Euskara Itzulpenak

Bideo-Klipa

Hitzak

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Durkiok esan zidan kaka positiboa egin zuela.
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– Azkenaldian, agertu nahi dut eta kaka egin, bai
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Beti izan da matematikari ona. azken aldian, dirua daukat.
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Poltsa hauen kopurua galdu dut, azkarregi mugitu naiz
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Garai latzak ez dira irauten, “poliziak jazartzen dituenean”
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Nire ipurdiaz hitz egiten ari naiz. ez zara kaka bat, puta bat baizik.

All my life (all my life)
– Nire bizitza (bizitza osoa)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Saiatu ziren ni geldiarazten(ni geldiarazten saiatu ziren)
All this time (all this time)
– Denbora guztian (denbora guzti honetan)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Inoiz ez nuen pentsatu lortuko nuenik (inoiz ez nuen pentsatu lortuko nuenik)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Ezin ninduten apurtu, ezin ninduten apurtu (ez, ez)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Ezin ninduten eraman, ezin ninduten eraman (ez)
All my life (all my life)
– Nire bizitza (bizitza osoa)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Saiatu ziren ni geldiarazten(ni geldiarazten saiatu ziren)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Bukatu behar nuela erabaki nuen, baina hedabideek mehatxu deitu zidaten
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Alkatearekin eta politikariekin eseri nintzen, tryna naiz aldatu irudia
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Ezin diozu nire iraganari errua bota. lubakietatik nator
Some said I’d never be a superstar
– Batzuek esan zidaten ez nintzela inoiz superizarra izango
But I know I’m different (no, no, no)
– Baina badakit ezberdina naizela (ez, ez, ez)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Ahotsa Naiz, baina sistemak ez dit aukerarik ematen
Know some people that’s still undeployed
– Ezagutu oraindik ez dauden batzuk

I know a felon who tryna get FOID
– Ezagutzen dut tryna FOID bihurtzen den kriminal bat
Child support, your only support
– Haur hezkuntza, zure laguntza bakarra
For a visit, I’m goin’ through courts
– Bisita bat egiteko, epaitegietara noa
Went to jail, they was chainin’ me up
– Kartzelara joan, eta kateatu egin ninduten
And you know that I’m famous as fuck
– Eta badakizu famatua naizela
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Nola egingo duzu txantxa?
But they really had came in the clutch
– Baina benetan etorri ziren
I know some kids wanna hurt theyself
– Badakit ume batzuek min egin nahi dietela
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Utzi trinari drogak hartzen, neure buruari egiten diot erreferentzia
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Trina hobeto nago, trina hobeto nire osasuna, baina

All my life (all my life)
– Nire bizitza (bizitza osoa)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Saiatu ziren ni geldiarazten(ni geldiarazten saiatu ziren)
All this time (all this time)
– Denbora guztian (denbora guzti honetan)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Inoiz ez nuen pentsatu lortuko nuenik (inoiz ez nuen pentsatu lortuko nuenik)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Ezin ninduten apurtu, ezin ninduten apurtu (ez, ez)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Ezin ninduten eraman, ezin ninduten eraman (ez)
All my life (all my life)
– Nire bizitza (bizitza osoa)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Saiatu ziren ni geldiarazten(ni geldiarazten saiatu ziren)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Bai, lehen belaunaldia, ghetto beltza
Cole World, hello niggas
– Kaixo Beltzak
Made it out the city with my head on straight
– Hiritik irten nintzen burua zuzen jarrita
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Beltzek tiro egiten dute
Young Jordan Peele, gotta get out
– Jordan Peele gaztea, irten egin behar dut.
But the shit that I spit out
– Baina nik botatzen dudan kaka
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Kode iruzurgile bat da, RICO eta nigga bat bezala
And another one, and, and another one
– Eta beste bat, eta beste bat

I got like a hundred of ’em
– Ehun bat bezalakoa naiz.
‘Bout to lap niggas so they think
– “Beltz bat lapurtu behar dugu”.
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Nire aurrean daude, baina ni haien aurrean nago
Now, some of them fumblin’ they bags
– Orain, horietako batzuk fumblin ‘ poltsak dute
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Putakumeak!
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Oroigarri bat zeure burua apaltzeko, kaka hau berehala desagertu daiteke
Me, I’m runnin’ long distance
– Ni, urrutira korrika noa.
All pistons firin’
– Pistoi guztiak sutan’

I be stuck between maybe retirin’
– Erretiroa hartzera behartuta nago’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– Eta sentitzen dut ez naizela nire lehena.
These days seein’ rappers be dyin’
– Gaur egun, raperoak hiltzen ari dira
Way before they even gettin’ they shine
– Distira egiten dute.
I never even heard of lil’ buddy
– Ez dut inoiz entzun lil’ buddy
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– Norbaitek laguna hil arte
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Telefonoz ari naiz, lagunaren izena bilatzen
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– Bere doinuak jotzen dituzte. egun osoa nire gelan

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– “Kaka Zaharra, gaiztoa da”
To get they name buzzin’ some niggas
– Buzzin izena jarri behar diegu beltz batzuei.
Just gotta go lay in a tomb”
– Hilobi batean etzan behar dut”
And media thirsty for clicks
– Eta komunikabideak klik egarri
I got a new rule
– Arau berri bat daukat
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Ez baduzu inoiz rapero bat bidali bizirik zegoenean
You can’t post about him after he get hit
– Ezin duzu berari buruz idatzi jo ondoren
It’s simple, it’s the principle
– Sinplea da, printzipioa da

On any tempo, I’m invincible
– Edozein erritmotan, garaiezina naiz
Don’t even rap, I just vent to you
– Ez rap egin, zuregana noa
I rather that than an interview
– Nahiago dut elkarrizketa bat baino
Most days
– Egun gehienak
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Izorra daitezela denak.
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Beltz gazte batek tiro egin dio zigorrari errepideko amorrua bezala
I pray all of my dawgs stay so paid
– Otoitz egiten dut nire txakur guztiak horrela ordaintzeko
And the only thing that kill ’em is old age
– Eta hiltzen dituen gauza bakarra zahartzaroa da

All my life (all my life)
– Nire bizitza (bizitza osoa)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Saiatu ziren ni geldiarazten(ni geldiarazten saiatu ziren)
All this time (all this time)
– Denbora guztian (denbora guzti honetan)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Inoiz ez nuen pentsatu lortuko nuenik (inoiz ez nuen pentsatu lortuko nuenik)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Ezin ninduten apurtu, ezin ninduten apurtu (ez, ez)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Ezin ninduten eraman, ezin ninduten eraman (ez)
All my life (all my life)
– Nire bizitza (bizitza osoa)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Saiatu ziren ni geldiarazten(ni geldiarazten saiatu ziren)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: