Future – Wicked Engleski Tekst Pjesme & Hrvatski Prijevodi

Video isječak

Tekst Pjesme

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Zle melodije, Znate li o čemu govorim?
Wassup
– Što se događa?

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zao, zao, zao, zao, zao, zao
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Stani, zao, zao, zao, zao
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zao, zao, zao, zao, zao, zao
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Stani, zao, zao, zao, zao
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Uđite u motor, razbijte nadzornu ploču
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Uđite u motor, razbijte nadzornu ploču
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Stani, zao, zao, zao, zao
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zao, zao, zao, zao, zao, zao

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Svijeće gore, novac gori, groblje tih Crnaca
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Fantom parkira, veliki čovjek laje”Hej”
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Krvave priče na meni, oh-oh-oh
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– Beba želi tu periku, ooh-ooh-ooh
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– Kaplje mi “Cartier”, ooh-ooh-ooh
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Objesio sam zlatnu pticu na tebe, to se događa
I put that lingo on her, she was Spanish
– Primijenio sam taj žargon na nju, bila je španjolka
I fill a one liter up with Xannies
– Jednu litru napunim Ksannisom
This continental and it’s panoramic
– To je kontinentalni hotel s panoramskim pogledom
It’s complimentary to the savages
– To je kompliment divljacima
You fuck around with me, it be a tragedy
– Ako se budeš zezao sa mnom, to će biti tragedija.
I want green, green, green, all asparagus
– Želim zelenu, zelenu, zelenu, sve šparoge
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Pijem mršav, mršav, mršav, nije neugodno

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zao, zao, zao, zao, zao, zao
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Stani, zao, zao, zao, zao
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Opa, zao, zao, zao, zao, zao, zao

Now she going, now that bitch going
– Sad ona odlazi, sad ta kuja odlazi
I purchase Avion and now she lit, huh
– Kupujem avion i sada gori, da
Wedding band rings on me lit, huh
– Vjenčani prsten na meni gori, da
Married to the game, I’m the shit, huh
– Oženjen igrom, ja sam sranje, da
Woah, woah, woah, woah
– Ooo, ooo, ooo, ooo, ooo
Bitch we made men
– Kučko, stvorili smo muškarce
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– Nećemo se gužvati u krevetićima do kojih ne možemo doći.
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– Ne možeš da staviš kučku u Instagram, Ja sam izvan teme, zar ne?
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– A onda ne govori istinu o meni, jer nije ništa, zar ne?
She want that big-big dog status
– Želi dobiti status velikog, velikog psa
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Bio sam u uličici s tim vrećicama od nikla, računajući
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– Sada sam u statusu talibanske bande, to se događa.
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– A vi crnje se ne možete približiti jer me ne poznajete
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– To više nije uranjanje i brisanje, nije diskretan ton.
These bitches see me and they panic
– Ove kuje me vide i paniče
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– Ne mogu vjerovati, bio sam na uglu i kockao se.

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zao, zao, zao, zao, zao, zao
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Stani, zao, zao, zao, zao
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zao, zao, zao, zao, zao, zao
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zao, zao, zao, zao, zao, zao
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Uđite u motor, razbijte nadzornu ploču
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Uđite u motor, razbijte nadzornu ploču
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zao, zao, zao, zao, zao, zao
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Stani, zao, zao, zao, zao


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: