Search Lyrics & Translation:

Coldplay – Viva La Vida Anglų Lyrikos & Lietuvos Vertimas

Vaizdo Klipas

Lyrikos

I used to rule the world
– Aš valdyti pasaulį
Seas would rise when I gave the word
– Jūros pakils, kai aš daviau žodį
Now in the morning, I sleep alone
– Dabar ryte aš miegu vienas
Sweep the streets I used to own
– Valyti gatves Aš savo

I used to roll the dice
– Aš roll kauliukus
Feel the fear in my enemy’s eyes
– Pajuskite baimę mano priešo akyse
Listened as the crowd would sing
– Klausėsi, kaip minia dainuos
“Now the old king is dead, long live the king”
– “Dabar Senasis karalius miręs, Tegyvuoja karalius”

One minute I held the key
– Vieną minutę aš laikiau raktą
Next, the walls were closed on me
– Be to, sienos buvo uždarytos ant manęs
And I discovered that my castles stand
– Ir aš atradau, kad mano pilys stovi
Upon pillars of salt and pillars of sand
– Ant druskos stulpų ir smėlio stulpų

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Aš girdžiu Jeruzalės varpai a-skambėjimo
Roman cavalry choirs are singing
– Romos kavalerijos chorai dainuoja
Be my mirror, my sword and shield
– Būk mano veidrodis, mano kardas ir skydas
My missionaries in a foreign field
– Mano misionieriai užsienio srityje

For some reason, I can’t explain
– Dėl tam tikrų priežasčių aš negaliu paaiškinti
Once you’d gone, there was never
– Kai jūs dingo, ten niekada nebuvo
Never an honest word
– Niekada sąžiningas žodis
And that was when I ruled the world
– Ir tai buvo, kai aš valdė pasaulį

It was a wicked and wild wind
– Tai buvo nedoras ir laukinis vėjas
Blew down the doors to let me in
– Pūtė žemyn duris leiskite man
Shattered windows and the sound of drums
– Išdaužyti Langai ir būgnų garsas
People couldn’t believe what I’d become
– Žmonės negalėjo patikėti tuo, kuo aš tapau

Revolutionaries wait
– Revoliucionieriai laukia
For my head on a silver plate
– Mano galva ant sidabro plokštės
Just a puppet on a lonely string
– Tiesiog lėlių vienišas eilutė
Oh, who would ever want to be king?
– O, kas kada nors norėtų būti karaliumi?

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Aš girdžiu Jeruzalės varpai a-skambėjimo
Roman cavalry choirs are singing
– Romos kavalerijos chorai dainuoja
Be my mirror, my sword and shield
– Būk mano veidrodis, mano kardas ir skydas
My missionaries in a foreign field
– Mano misionieriai užsienio srityje

For some reason, I can’t explain
– Dėl tam tikrų priežasčių aš negaliu paaiškinti
I know Saint Peter won’t call my name
– Aš žinau, kad šventasis Petras nevadins mano vardo
Never an honest word
– Niekada sąžiningas žodis
But that was when I ruled the world
– Bet tai buvo tada, kai aš valdiau pasaulį

Hear Jerusalem bells a-ringing
– Išgirsti Jeruzalės varpai a-skambėjimo
Roman cavalry choirs are singing
– Romos kavalerijos chorai dainuoja
Be my mirror, my sword and shield
– Būk mano veidrodis, mano kardas ir skydas
My missionaries in a foreign field
– Mano misionieriai užsienio srityje

For some reason, I can’t explain
– Dėl tam tikrų priežasčių aš negaliu paaiškinti
I know Saint Peter won’t call my name
– Aš žinau, kad šventasis Petras nevadins mano vardo
Never an honest word
– Niekada sąžiningas žodis
But that was when I ruled the world
– Bet tai buvo tada, kai aš valdiau pasaulį


Coldplay

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: