Tems – Me & U Anglų Lyrikos & Lietuvos Vertimas

Vaizdo Klipas

Lyrikos

You
– Jūs

You
– Jūs
Hmm, yeah
– Hmm, taip

This is my decision, decision
– Tai mano sprendimas, sprendimas
This is my decision
– Tai mano sprendimas
I don’t think you listen, you listen
– Nemanau, kad tu klausai, tu klausai
I don’t think you listen
– Aš nemanau, kad tu klausai

For me to come out, it must mean I’m at the door
– Kad galėčiau išeiti, tai turi reikšti, kad esu prie durų
It must mean I’m not the same
– Tai turi reikšti, kad aš ne tas pats
It must mean I’m on your case
– Tai turi reikšti, kad esu jūsų byloje
For me to come out, it means that I’m at the door
– Man išeiti, Tai reiškia, kad aš prie durų
I want to show you my world
– Noriu parodyti jums savo pasaulį

Give me one break, I need faith
– Duok man vieną pertrauką, man reikia tikėjimo
Faith to believe you, faith to receive you
– Tikėjimas tavimi tikėti, tikėjimas tave priimti
Give me something I’m lacking
– Duok man tai, ko man trūksta
I don’t need nothing
– Man nieko nereikia
You are my everything
– Tu esi mano viskas

Only me and you, only me and you (you)
– Tik aš ir tu, tik aš ir tu (tu)
Only me and you, only me and you
– Tik aš ir tu, tik aš ir tu
Only me, only you
– Tik aš, tik tu
Only me and you (you)
– Tik aš ir tu (tu)
Only me and you
– Tik aš ir tu
Only me and you, only me and you
– Tik aš ir tu, tik aš ir tu

Make me your matter
– Kad man savo klausimą
Make me your matter
– Kad man savo klausimą
Make me your matter
– Kad man savo klausimą
Show me your substance
– Parodyk man savo medžiagą
Make me your person
– Padaryk mane savo asmeniu
Make me your person
– Padaryk mane savo asmeniu

Give me one break, I need faith
– Duok man vieną pertrauką, man reikia tikėjimo
Faith to believe you, faith to receive you
– Tikėjimas tavimi tikėti, tikėjimas tave priimti
Give me something I’m lacking
– Duok man tai, ko man trūksta
I don’t need nothing
– Man nieko nereikia
You are my everything
– Tu esi mano viskas

Only me and you, only me and you (you)
– Tik aš ir tu, tik aš ir tu (tu)
Only me and you, only me and you
– Tik aš ir tu, tik aš ir tu
Only me, only you
– Tik aš, tik tu
Only me and you (you)
– Tik aš ir tu (tu)
Only me and you
– Tik aš ir tu
Only me and you, only me and you
– Tik aš ir tu, tik aš ir tu

All I want, only me and you
– Viskas, ko noriu, tik aš ir tu
All I want, only me and you
– Viskas, ko noriu, tik aš ir tu
All I want, only me and you
– Viskas, ko noriu, tik aš ir tu
All I want, only me and you
– Viskas, ko noriu, tik aš ir tu

Only me and you, me and you (me and you)
– Tik aš ir tu, aš ir tu (aš ir tu)
Only me and you (me and you)
– Tik aš ir tu (aš ir tu)
Only me and you
– Tik aš ir tu
Only me and, me and, and you (me and you)
– Tik aš ir, aš ir, Ir tu (aš ir tu)
Only me and you (me and you)
– Tik aš ir tu (aš ir tu)
Only me and you
– Tik aš ir tu
Only me and, me and, and you
– Tik aš ir, aš ir, Ir tu

Me and you (me and you)
– Aš ir tu (aš ir tu)
Only me and you (me and you)
– Tik aš ir tu (aš ir tu)
Only me and you
– Tik aš ir tu
Only me and, me and, yeah, you
– Tik aš ir, aš ir, taip, tu
Only me and you (me and you)
– Tik aš ir tu (aš ir tu)
Only me and you
– Tik aš ir tu
Only me and you
– Tik aš ir tu


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: