Argy & Omnya – Aria स्पॅनिश गीतकाव्य & म्यानमार भाषांतर

व्हिडिओ क्लिप

गीतकाव्य

Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tambien que te obsequio tomo
– तसेच मी तुला एक भेट देतो मी घेतो
Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो देखील मी तुला देतो

Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tambien que te obsequio tomo
– तसेच मी तुला एक भेट देतो मी घेतो
Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो देखील मी तुला देतो

Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tambien que te obsequio tomo
– तसेच मी तुला एक भेट देतो मी घेतो
Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो देखील मी तुला देतो

Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tambien que te obsequio tomo
– तसेच मी तुला एक भेट देतो मी घेतो
Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो देखील मी तुला देतो

Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tambien que te obsequio tomo
– तसेच मी तुला एक भेट देतो मी घेतो
Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो देखील मी तुला देतो

Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tambien que te obsequio tomo
– तसेच मी तुला एक भेट देतो मी घेतो
Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो देखील मी तुला देतो

Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tambien que te obsequio tomo
– तसेच मी तुला एक भेट देतो मी घेतो
Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो देखील मी तुला देतो

Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tambien que te obsequio tomo
– तसेच मी तुला एक भेट देतो मी घेतो
Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो देखील मी तुला देतो

Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tambien que te obsequio tomo
– तसेच मी तुला एक भेट देतो मी घेतो
Que te obsequio un bocatripo
– मी तुला एक कप चहा देतो
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो देखील मी तुला देतो


Argy

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: