Marika Hackman – I Follow Rivers इंग्लिश गीतकाव्य & म्यानमार भाषांतर

व्हिडिओ क्लिप

गीतकाव्य

Oh, I beg you
– मी तुम्हाला विनंती करतो
Can I follow?
– मी अनुसरण करू शकता?
Oh, I ask you
– मी तुला विचारतो
Why not always?
– नेहमी का नाही?

Be the ocean
– महासागर व्हा
Where I unravel
– मी कुठे उलगडतो
Be my only
– माझे एकटे व्हा
Be the water where I’m wading
– मी जिथे आहे तिथे पाणी व्हा

You’re my river running high
– तू माझी नदी उंच
Run deep, run wild
– खोलवर पळ, जंगली पळ

I follow, I follow you
– मी तुझ्या मागे आहे, मी तुझ्या मागे आहे
Deep sea, baby, I follow you
– खोल समुद्र, बाळ, मी तुझ्यामागे
I follow, I follow you
– मी तुझ्या मागे आहे, मी तुझ्या मागे आहे
Dark room, honey
– अंधार खोली, मध
I follow you
– मी तुझ्यामागे

He’s a message
– तो एक संदेश आहे
I’m the runner
– मी धावपटू आहे
He’s a rebel
– तो बंडखोर आहे
I’m a daughter waiting for you
– मी एक मुलगी आहे जी तुझी वाट पाहत आहे

You’re my river running high
– तू माझी नदी उंच
Run deep, run wild
– खोलवर पळ, जंगली पळ

I follow, I follow you
– मी तुझ्या मागे आहे, मी तुझ्या मागे आहे
Deep sea, baby, I follow you
– खोल समुद्र, बाळ, मी तुझ्यामागे
I follow, I follow you
– मी तुझ्या मागे आहे, मी तुझ्या मागे आहे
Dark room, honey
– अंधार खोली, मध
I follow you
– मी तुझ्यामागे

You’re my river runnin’ high
– तू माझी नदी उंच
Run deep, run wild
– खोलवर पळ, जंगली पळ

I follow, I follow you
– मी तुझ्या मागे आहे, मी तुझ्या मागे आहे
Deep sea, baby, I follow you
– खोल समुद्र, बाळ, मी तुझ्यामागे
I follow, I follow you
– मी तुझ्या मागे आहे, मी तुझ्या मागे आहे
Dark room, honey
– अंधार खोली, मध
I follow you
– मी तुझ्यामागे


Marika Hackman

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: