Search Lyrics & Translation:

Roar – Christmas Kids इंग्लिश गीतकाव्य & म्यानमार भाषांतर

व्हिडिओ क्लिप

गीतकाव्य

Ronnette, my dear, don’t ever disappear
– राणे, माझ्या प्रिय, कधीही गायब होऊ नका
Do what you want as long as you stay here
– जोपर्यंत तुम्ही येथे राहता तोपर्यंत तुम्हाला जे हवे आहे ते करा
I need you now, I love you so much, more than you could know
– मला आता तुझी गरज आहे, मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो, तुला माहित असलेल्यापेक्षा जास्त
The Christmas kids were nothing but a gift
– ख्रिसमस मुले फक्त एक भेट होती
And love is a tower where all of us can live
– आणि प्रेम हा एक बुरुज आहे जिथे आपण सर्व जगू शकतो

You’ll change your name, or change your mind
– तुमचं नाव बदललं, किंवा तुमचं मत बदललं
And leave this fucked up place behind
– आणि या ठिकाणी मागे सोडा

But I’ll know, I’ll know
– पण मला कळेल, मला कळेल
I’ll know, I’ll know
– मला कळेल, मला कळेल
I’ll know, I’ll know
– मला कळेल, मला कळेल
I’ll know, I’ll know
– मला कळेल, मला कळेल

Appearing unsightly, with devils inside me
– कुरूप दिसत आहे, माझ्या आतल्या सैतानांसह

If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– जर तू मला कधी सोडण्याचा प्रयत्न केला तर मी तुला शोधेन, रोनी
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– जर तू मला कधी सोडण्याचा प्रयत्न केला तर मी तुला शोधेन, रोनी
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– जर तू मला कधी सोडण्याचा प्रयत्न केला तर मी तुला शोधेन, रोनी
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– जर तू मला कधी सोडण्याचा प्रयत्न केला तर मी तुला शोधेन, रोनी

I’m leaving, Phil, I’m leaving now
– मी जाणार आहे, फिल, मी आता जात आहे
I’m going to escape, but you won’t know how
– मी पळून जाईन, पण तुला कळणार नाही कसे
Or where to find me when I’m gone
– मी गेल्यावर मला कुठे शोधायचे
I’ll drink myself to death insi-i-i-i-i-i-ide this prison cell, thi-is prison cell
– मी स्वतः ला मरणार आहे-मी-मी-मी-मी-मी-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय-आय

So, get me out of here
– तर, मला इथून बाहेर काढा
Get me out of here
– मला इथून बाहेर काढ
Get me out of here
– मला इथून बाहेर काढ
Get me out of here
– मला इथून बाहेर काढ

You’ll change your name, or change your mind
– तुमचं नाव बदललं, किंवा तुमचं मत बदललं
And leave this fucked up place behind
– आणि या ठिकाणी मागे सोडा

But I’ll know, I’ll know
– पण मला कळेल, मला कळेल
I’ll know, I’ll know
– मला कळेल, मला कळेल
I’ll know, I’ll know
– मला कळेल, मला कळेल
I’ll know, I’ll know
– मला कळेल, मला कळेल


Roar

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: