Shallipopi – Oscroh (Pepperline) इंग्लिश गीतकाव्य & म्यानमार भाषांतर

व्हिडिओ क्लिप

गीतकाव्य

Only one Pluto Presido
– फक्त एक प्लूटो प्रेसिडो
Yeah
– होय
Dem call me Shallipopi
– मला शालिपोपी म्हणा

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– जीवनशैली खर्च ना आपण किंवा माहित म्हणा, ना आपण किंवा माहित
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– जीवनशैली खर्च ना तुम्ही ना माहित म्हणा (नागोडे), ना तुम्ही ना माहित
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– फक्त डे ऑर्डर ऑस्क्रोह, ऑर्डर ऑस्क्रोह, फक्त डे ऑर्डर ऑस्क्रोह
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– फक्त डे ऑर्डर ऑस्क्रोह, ऑर्डर ऑस्क्रोह, फक्त डे ऑर्डर ऑस्क्रोह
Pluto boy no love that make me king of OS
– प्लूटो बॉय नो लव्ह जो मला ओएसचा राजा बनवतो
No bitch boy no love that make me king of OS
– नाही कुत्री मुलगा नाही प्रेम की मला ओएस राजा करा
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– ज्या दिवशी मी जन्मलो, ज्या दिवशी मी जन्मलो, त्या दिवशी मी ऑर्डर ऑस्क्रोह म्हणतो
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– ज्या दिवशी मी जन्मलो, ज्या दिवशी मी जन्मलो, त्या दिवशी मी ऑर्डर ऑस्क्रोह

Let me tie my pepperline-line-line
– मला माझी पेपरलाइन-लाइन-लाइन बांधू द्या
Pepperline-line
– पेपरलाइन-लाइन
Pepperline-line-line
– पेपरलाइन-लाइन-लाइन
Pepperline-line
– पेपरलाइन-लाइन
Pepperline-line-line
– पेपरलाइन-लाइन-लाइन
Pepperline-line
– पेपरलाइन-लाइन

Let me tie my pepperline-line
– मला माझी पेपरलाइन बांधू द्या-लाइन
Pepperline-line-line
– पेपरलाइन-लाइन-लाइन
Pepperline-line
– पेपरलाइन-लाइन
Pepperline-line-line
– पेपरलाइन-लाइन-लाइन
Pepperline-line
– पेपरलाइन-लाइन
Pepperline-line-line
– पेपरलाइन-लाइन-लाइन
Pepperline-line
– पेपरलाइन-लाइन
Let me tie my pepperline-line
– मला माझी पेपरलाइन बांधू द्या-लाइन

Suffery match that Mercedes
– मर्सिडीजशी सामना
Put that gear for control Z
– नियंत्रण झेड त्या गियर ठेवा
Hmm, ahh cellophane
– अरे वा… सेलिब्रेट
Try go tear your cellophane
– आपला सेलोफेन फाडून टाकण्याचा प्रयत्न करा
Suffery match that Mercedes
– मर्सिडीजशी सामना
Put that gear for control Z
– नियंत्रण झेड त्या गियर ठेवा
Hmm. ahh kerosene
– हम्म. आह केरोसिन
You wan go pour my kerosene
– तू माझा केरोसिन ओतशील

You know I’m a gang
– तुला माहित आहे मी एक गँग आहे
You know I’m a gangster
– तुला माहित आहे मी एक गुंड आहे
Enemies fast, sha-shalli faster
– शत्रू जलद, शा-शाली जलद
Any man that mend me is a bastard
– जो कोणी मला समजतो तो एक कमीपणा आहे
Try dey stay lowkey no cast am
– डे स्टे लोकी नो कास्ट एएमचा प्रयत्न करा
No dey cast, no dey cast am
– नो डे कास्ट, नो डे कास्ट एएम
It’s half pass, it’s half pass one
– अर्धा पास आहे, अर्धा पास आहे
Men on guard, men dey guarder
– पहारेकरी, पहारेकरी
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– गंज फुंकणे (साफ रस्ता), गंज फुंकणे

They say me na philosopher
– ते मला म्हणतात ना तत्वज्ञानी
I dey study philosophy say
– मी तत्त्वज्ञान अभ्यास म्हणतो
Too hot you can’t handle me
– खूप गरम तू मला हाताळू शकत नाहीस
Full squad under canopy
– पूर्ण पथक छताखाली
What cannot be say cannot be
– जे म्हणता येत नाही ते असू शकत नाही
So no go commity felony
– तर नो गो कमिटि फेलोनी
Plutomanias all of them know me
– प्लुटोमॅनिया सर्व मला ओळखतात
Wahala say
– वहाला साई

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– जीवनशैली खर्च ना आपण किंवा माहित म्हणा, ना आपण किंवा माहित
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– जीवनशैली खर्च ना तुम्ही ना माहित म्हणा (नागोडे), ना तुम्ही ना माहित
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– फक्त डे ऑर्डर ऑस्क्रोह, ऑर्डर ऑस्क्रोह, फक्त डे ऑर्डर ऑस्क्रोह
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– फक्त डे ऑर्डर ऑस्क्रोह, ऑर्डर ऑस्क्रोह, फक्त डे ऑर्डर ऑस्क्रोह
Pluto boy no love that make me king of OS
– प्लूटो बॉय नो लव्ह जो मला ओएसचा राजा बनवतो
No bitch boy no love that make me king of OS
– नाही कुत्री मुलगा नाही प्रेम की मला ओएस राजा करा
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– ज्या दिवशी मी जन्मलो, ज्या दिवशी मी जन्मलो, त्या दिवशी मी ऑर्डर ऑस्क्रोह म्हणतो
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– ज्या दिवशी मी जन्मलो, ज्या दिवशी मी जन्मलो, त्या दिवशी मी ऑर्डर ऑस्क्रोह

(Pepperline-line-line)
– (पेपरलाइन-लाइन-लाइन)
(Pepperline-line-line)
– (पेपरलाइन-लाइन-लाइन)
(Pepperline-line)
– (पेपरलाइन-लाइन)
(Let me tie my pepperline-line)
– (मला माझा पेपरलाइन-लाइन बांधू द्या)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: