The Moody Blues – Nights In White Satin इंग्लिश गीतकाव्य & म्यानमार भाषांतर

व्हिडिओ क्लिप

गीतकाव्य

Nights in white satin
– पांढऱ्या साटनमध्ये रात्री
Never reaching the end
– कधी संपत नाही
Letters I’ve written
– मी लिहिलेली पत्रे
Never meaning to send
– पाठवण्याचा अर्थ कधीच नाही

Beauty I’d always missed
– सौंदर्य मी नेहमी गमावले होते
With these eyes before
– या डोळ्यांनी आधी
Just what the truth is
– काय आहे सत्य
I can’t say anymore
– मी आता सांगू शकत नाही

‘Cause I love you
– कारण मी तुझ्यावर प्रेम करतो
Yes, I love you
– होय, मी तुझ्यावर प्रेम करतो
Oh, how I love you
– अरे, मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो

Gazing at people
– लोकांकडे बघत
Some hand in hand
– काही हात हातात
Just what I’m going through
– फक्त मी ज्यातून जात आहे
They can’t understand
– त्यांना समजत नाही

Some try to tell me
– काही मला सांगण्याचा प्रयत्न करतात
Thoughts they cannot defend
– ते ज्या विचारांचे रक्षण करू शकत नाहीत
Just what you want to be
– तुम्हाला जे व्हायचे आहे ते
You will be in the end
– तुम्ही शेवटी

And I love you
– आणि मी तुझ्यावर प्रेम करतो
Yes, I love you
– होय, मी तुझ्यावर प्रेम करतो
Oh, how I love you
– अरे, मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो
Oh, how I love you
– अरे, मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो

Nights in white satin
– पांढऱ्या साटनमध्ये रात्री
Never reaching the end
– कधी संपत नाही
Letters I’ve written
– मी लिहिलेली पत्रे
Never meaning to send
– पाठवण्याचा अर्थ कधीच नाही

Beauty I’ve always missed
– मी नेहमीच मिस केलेली सौंदर्य
With these eyes before
– या डोळ्यांनी आधी
Just what the truth is
– काय आहे सत्य
I can’t say anymore
– मी आता सांगू शकत नाही

‘Cause I love you
– कारण मी तुझ्यावर प्रेम करतो
Yes, I love you
– होय, मी तुझ्यावर प्रेम करतो
Oh, how I love you
– अरे, मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो
Oh, how I love you
– अरे, मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो

‘Cause I love you
– कारण मी तुझ्यावर प्रेम करतो
Yes, I love you
– होय, मी तुझ्यावर प्रेम करतो
Oh, how I love you
– अरे, मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो
Oh, how I love you
– अरे, मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो


The Moody Blues

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: