New Order – Blue Monday Engels Lyrisch & Nederlands Vertaling

videoclip

Lyrisch

How does it feel
– Hoe voelt het
To treat me like you do?
– Om me te behandelen zoals jij?
When you’ve laid your hands upon me
– Als je je handen op mij hebt gelegd
And told me who you are
– En vertelde me wie je bent

I thought I was mistaken
– Ik dacht dat ik me vergiste
I thought I heard your words
– Ik dacht dat ik je woorden hoorde
Tell me how do I feel
– Vertel me hoe ik me voel
Tell me now, how do I feel
– Vertel me nu, hoe voel ik me

Those who came before me
– Degenen die voor mij kwamen
Lived through their vocations
– Leefde door hun roepingen heen
From the past until completion
– Van het verleden tot de voltooiing
They’ll turn away no more
– Ze zullen zich niet meer afwenden.

I still find it so hard
– Ik vind het nog steeds zo moeilijk
To say what I need to say
– Om te zeggen wat ik moet zeggen
But I’m quite sure that you’ll tell me
– Maar ik ben er vrij zeker van dat je me zal vertellen
Just how I should feel today
– Hoe ik me vandaag zou moeten voelen

I see a ship in the harbor
– Ik zie een schip in de haven
I can and shall obey
– Ik kan en zal gehoorzamen
But if it wasn’t for your misfortune
– Maar als het niet voor uw ongeluk was
I’d be a heavenly person today
– Ik zou vandaag een hemels persoon zijn

And I thought I was mistaken
– En ik dacht dat ik me vergiste
And I thought I heard you speak
– En ik dacht dat ik je hoorde spreken
Tell me, how do I feel
– Vertel me, hoe voel ik me
Tell me now, how should I feel
– Vertel me nu, hoe moet ik me voelen
Now I stand here waiting
– Nu sta ik hier te wachten

I thought I told you to leave me
– Ik dacht dat je me moest verlaten.
While I walk down to the beach
– Terwijl ik naar het strand loop
Tell me how does it feel
– Vertel me hoe het voelt
When your heart grows cold, grows cold…
– Als je hart koud wordt, wordt het koud…


New Order

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: