Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Anglický Texty & Slovenský Preklad

videoklip

Texty

The lights went out, I hit the ground
– Svetlá zhasli, narazil som na zem
You didn’t mind that I was bleeding out
– Nevadilo ti, že krvácam
You filled my life with minor songs
– Naplnil si môj život malými piesňami
I loved you but you loved to do me wrong
– Miloval som ťa, ale ty si ma miloval robiť zle

I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Chýba mi tvoj bozk, benzín a zápalka
Red Lights, flashes, rising out of the ashes
– Červené svetlá, záblesky, stúpajúce z popola
I see you for who you are
– Vidím ťa takú, aká si
But you can’t break a broken heart
– Ale nemôžete zlomiť zlomené srdce

You lift me up and leave me in the gutter
– Zdvihneš ma a necháš ma v žľabe
You tear me up and move on to another
– Roztrháš ma a presunieš sa k inému
I’m torn apart but I am a survivor
– Som roztrhaný, ale som prežil
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ohh)
– Nemôžeš, nemôžeš zlomiť zlomené srdce (ooh, ooh, ohh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Nemôžete zlomiť zlomené srdce (ooh, ooh, ooh)

An all-time low but I’ll get by
– All-time low, ale ja sa dostanem
And over you, I’ll find the highest high
– A nad tebou nájdem najvyššiu výšku
You did your best to do your worst
– Urobili ste maximum, aby ste urobili to najhoršie
I got used to all the ways it hurt
– Zvykol som si na všetky spôsoby, ako to bolí

Feel the fever telling me that I need her
– Cítim horúčku, ktorá mi hovorí, že ju potrebujem
Science fiction turning into an addiction
– Sci-fi sa mení na závislosť
I see you for who you are
– Vidím ťa takú, aká si
But you can’t break a broken heart
– Ale nemôžete zlomiť zlomené srdce

You lift me up and leave me in the gutter
– Zdvihneš ma a necháš ma v žľabe
You tear me up and move on to another
– Roztrháš ma a presunieš sa k inému
I’m torn apart but I am a survivor
– Som roztrhaný, ale som prežil
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Nemôžeš, nemôžeš zlomiť zlomené srdce (ooh, ooh, ooh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Nemôžete zlomiť zlomené srdce (ooh, ooh, ooh)

Oh, I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Oh, chýba mi tvoj bozk, benzín a zápalka
Red Lights, flashes, rising from the ashes
– Červené svetlá, záblesky, stúpajúce z popola

You lift me up and leave me in the gutter
– Zdvihneš ma a necháš ma v žľabe
You tear me up and move on to another
– Roztrháš ma a presunieš sa k inému
I’m torn apart but I am a survivor
– Som roztrhaný, ale som prežil
You can’t break a— (ooh, ooh, ooh)
– Nemôžete zlomiť a – (ooh, ooh, ooh)
Oh, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Oh, nemôžeš zlomiť zlomené srdce (ooh, ooh, ooh)

You can’t, you can’t break a broken heart
– Nemôžete, nemôžete zlomiť zlomené srdce
You can’t, you can’t, you can’t break a broken heart
– Nemôžete, nemôžete, nemôžete zlomiť zlomené srdce
You can’t, you can’t break a broken heart
– Nemôžete, nemôžete zlomiť zlomené srdce
You can’t, you can’t break a broken heart!
– Nemôžete, nemôžete zlomiť zlomené srdce!


Andrew Lambrou

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: