Foo Fighters – Everlong Anglický Texty & Slovenský Preklad

videoklip

Texty

Hello
– Ahoj
I’ve waited here for you
– Čakal som tu na teba
Everlong
– Everlong
Tonight
– Večer
I throw myself into
– Vrhám sa do
And out of the red, out of her head, she sang
– A z červenej, z hlavy spievala

Come down
– Zostúpil
And waste away with me
– A odpad preč so mnou
Down with me
– Dole so mnou
Slow how
– Pomaly ako
You wanted it to be
– Chceli ste, aby to bolo

I’m over my head, out of her head she sang
– Som nad hlavou, z jej hlavy spievala
And I wonder, when I sing along with you
– A zaujímalo by ma, Keď spievam spolu s tebou
If everything could ever feel this real forever
– Keby všetko mohlo niekedy cítiť toto skutočné navždy
If anything could ever be this good again
– Keby niečo mohlo byť ešte niekedy také dobré
The only thing I’ll ever ask of you
– Jediná vec, ktorú od teba budem žiadať
You gotta promise not to stop when I say when
– Musíš sľúbiť, že neprestaneš, keď poviem, kedy
She sang
– Spievala

Breathe out
– Vydýchnuť
So I can breathe you in
– Aby som ťa mohol vdýchnuť
Hold you in
– Držať ťa v
And now
– A teraz
I know you’ve always been there
– Viem, že si tam vždy bol

Out of your head, out of my head I sang
– Z tvojej hlavy, z mojej hlavy som spieval

And I wonder when I sing along with you
– A zaujímalo by ma, Keď spievam spolu s tebou
If everything could ever feel this real forever
– Keby všetko mohlo niekedy cítiť toto skutočné navždy
If anything could ever be this good again
– Keby niečo mohlo byť ešte niekedy také dobré
The only thing I’ll ever ask of you
– Jediná vec, ktorú od teba budem žiadať
You gotta promise not to stop when I say when
– Musíš sľúbiť, že neprestaneš, keď poviem, kedy
She sang
– Spievala

And I wonder
– A zaujímalo by ma
If everything could ever feel this real forever
– Keby všetko mohlo niekedy cítiť toto skutočné navždy
If anything could ever be this good again
– Keby niečo mohlo byť ešte niekedy také dobré
The only thing I’ll ever ask of you
– Jediná vec, ktorú od teba budem žiadať
You gotta promise not to stop when I say when
– Musíš sľúbiť, že neprestaneš, keď poviem, kedy


Foo Fighters

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: