Future – Wicked Anglický Texty & Slovenský Preklad

videoklip

Texty

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Wicked tunes, vieš čo hovorím?
Wassup
– Wassup

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zlý, zlý, zlý, zlý, zlý
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Držať, zlý, zlý, zlý, zlý
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zlý, zlý, zlý, zlý, zlý
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Držať, zlý, zlý, zlý, zlý
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Postavte sa do motora, poprsie palubnú dosku
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Postavte sa do motora, poprsie palubnú dosku
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Držať, zlý, zlý, zlý, zlý
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zlý, zlý, zlý, zlý, zlý

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Horiace sviečky, horiace peniaze, cintorín títo niggas
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Phantom parkin’, big Dawg barkin ‘ hej
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Krvavé príbehy na mňa, oh-oh-oh-oh
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– Shawty chce tú parochňu, oh-oh-oh-oh
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– Kvapkám Cartier, oh-oh-oh-oh
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Dajte na seba zlatého vtáka, to sa deje
I put that lingo on her, she was Spanish
– Dal som na ňu žargón, bola Španielka
I fill a one liter up with Xannies
– Aj naplniť jeden liter až s X -)
This continental and it’s panoramic
– Tento kontinentálny a panoramatický
It’s complimentary to the savages
– Je to zadarmo pre divochov
You fuck around with me, it be a tragedy
– Jebeš so mnou, bude to tragédia
I want green, green, green, all asparagus
– Chcem zelenú, zelenú, zelenú, všetku špargľu
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Pijem chudý, chudý, chudý, nie je to trápne

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zlý, zlý, zlý, zlý, zlý
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Držať, zlý, zlý, zlý, zlý
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Woah, zlý, zlý, zlý, zlý, zlý

Now she going, now that bitch going
– Teraz sa deje, teraz, že suka bude
I purchase Avion and now she lit, huh
– Kúpim Avion a teraz svieti, HM
Wedding band rings on me lit, huh
– Svadobné obrúčky na mne svietia, HM
Married to the game, I’m the shit, huh
– Ženatý s hrou, som hovno, HM
Woah, woah, woah, woah
– Woah, woah, woah, woah
Bitch we made men
– Suka sme urobili mužov
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– Nie sme v postieľkach, ktoré nemôžeme dostať
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– Na Instagram nemôžeš vytiahnuť mrchu, ktorú som nezasiahol, HM
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– A potom o mne hovorí klamstvá, pretože nie je hovno, uh
She want that big-big dog status
– Ona chce, že veľký-veľký pes status
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Bol som v uličke s tými niklovými taškami, tallyin’
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– Teraz som Taliban Gang status, to je to, čo sa deje
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– A vy niggas sa nemôžete priblížiť, pretože ma nepoznáte
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– Už to nie je dip a dabbin’, hangin ‘ low key
These bitches see me and they panic
– Tieto kurvy vidieť ma a oni panika
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– Nemôžem tomu uveriť, bol som na rohu gamblin’

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zlý, zlý, zlý, zlý, zlý
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Držať, zlý, zlý, zlý, zlý
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zlý, zlý, zlý, zlý, zlý
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zlý, zlý, zlý, zlý, zlý
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Postavte sa do motora, poprsie palubnú dosku
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Postavte sa do motora, poprsie palubnú dosku
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Zlý, zlý, zlý, zlý, zlý
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Držať, zlý, zlý, zlý, zlý


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: