Lewis Capaldi – Someone You Loved (Madism Radio Mix) Anglický Texty & Slovenský Preklad

videoklip

Texty

I’m going under and this time I fear there’s no one to save me
– Idem pod a tentoraz sa bojím, že ma nikto nezachráni
This all or nothing really got a way of driving me crazy
– Toto všetko alebo nič ma naozaj priviedlo k šialenstvu

I need somebody to heal, somebody to know
– Potrebujem niekoho, kto sa uzdraví, niekoho, kto to vie
Somebody to have, somebody to hold
– Niekto mať, niekto držať
It’s easy to say, but it’s never the same
– Ľahko sa to hovorí, ale nikdy to nie je to isté
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
– Myslím, že sa mi páčilo, ako si znecitlivel všetku bolesť

Now the day bleeds into nightfall
– Teraz deň krváca do súmraku
And you’re not here to get me through it all
– A ty tu nie si, aby si ma cez to všetko dostal
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Nechal som svoju stráž dole, a potom si vytiahol Koberec
I was getting kinda used to being someone you loved
– Zvykla som si byť niekým, koho si milovala

I’m going under and this time I fear there’s no one to turn to
– Idem dole a tentoraz sa obávam, že nie je na koho sa obrátiť
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
– Tento spôsob lásky Všetko Alebo Nič ma prinútil spať bez teba

Now, I need somebody to know, somebody to heal
– Potrebujem niekoho, kto to vie, niekoho, kto sa uzdraví.
Somebody to have, just to know how it feels
– Niekto mať, len vedieť, ako to cíti
It’s easy to say, but it’s never the same
– Ľahko sa to hovorí, ale nikdy to nie je to isté
I guess I kinda liked the way you helped me escape
– Myslím, že sa mi páčilo, ako si mi pomohol utiecť

Now the day bleeds into nightfall
– Teraz deň krváca do súmraku
And you’re not here to get me through it all
– A ty tu nie si, aby si ma cez to všetko dostal
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Nechal som svoju stráž dole, a potom si vytiahol Koberec
I was getting kinda used to being someone you loved
– Zvykla som si byť niekým, koho si milovala

And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
– A mám tendenciu zatvárať oči, keď to niekedy bolí
I fall into your arms
– Padám do tvojho náručia
I’ll be safe in your sound ’til I come back around
– Budem v bezpečí v tvojom zvuku, kým sa nevrátim

For now the day bleeds into nightfall
– Zatiaľ deň krváca do súmraku
And you’re not here to get me through it all
– A ty tu nie si, aby si ma cez to všetko dostal
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Nechal som svoju stráž dole, a potom si vytiahol Koberec
I was getting kinda used to being someone you loved
– Zvykla som si byť niekým, koho si milovala

But now the day bleeds into nightfall
– Ale teraz deň krváca do súmraku
And you’re not here to get me through it all
– A ty tu nie si, aby si ma cez to všetko dostal
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Nechal som svoju stráž dole, a potom si vytiahol Koberec
I was getting kinda used to being someone you loved
– Zvykla som si byť niekým, koho si milovala

I let my guard down, and then you pulled the rug
– Nechal som svoju stráž dole, a potom si vytiahol Koberec
I was getting kinda used to being someone you loved
– Zvykla som si byť niekým, koho si milovala


Lewis Capaldi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: