Marika Hackman – I Follow Rivers Anglický Texty & Slovenský Preklad

videoklip

Texty

Oh, I beg you
– Oh, prosím ťa
Can I follow?
– Môžem sledovať?
Oh, I ask you
– Oh, pýtam sa ťa
Why not always?
– Prečo nie vždy?

Be the ocean
– Byť oceánom
Where I unravel
– Kde sa nachádzam
Be my only
– Buď môj jediný
Be the water where I’m wading
– Buď vodou, kde sa brodím

You’re my river running high
– Si moja rieka, ktorá tečie vysoko
Run deep, run wild
– Beh hlboko, beh Divoký

I follow, I follow you
– Sledujem, sledujem ťa
Deep sea, baby, I follow you
– Hlboké more, zlato, nasledujem ťa
I follow, I follow you
– Sledujem, sledujem ťa
Dark room, honey
– Tmavá izba, zlatko
I follow you
– Sledujem ťa

He’s a message
– Je to správa
I’m the runner
– Som bežec
He’s a rebel
– Je to rebel
I’m a daughter waiting for you
– Som dcéra, ktorá na teba čaká

You’re my river running high
– Si moja rieka, ktorá tečie vysoko
Run deep, run wild
– Beh hlboko, beh Divoký

I follow, I follow you
– Sledujem, sledujem ťa
Deep sea, baby, I follow you
– Hlboké more, zlato, nasledujem ťa
I follow, I follow you
– Sledujem, sledujem ťa
Dark room, honey
– Tmavá izba, zlatko
I follow you
– Sledujem ťa

You’re my river runnin’ high
– You ‘re my river runnin’ high
Run deep, run wild
– Beh hlboko, beh Divoký

I follow, I follow you
– Sledujem, sledujem ťa
Deep sea, baby, I follow you
– Hlboké more, zlato, nasledujem ťa
I follow, I follow you
– Sledujem, sledujem ťa
Dark room, honey
– Tmavá izba, zlatko
I follow you
– Sledujem ťa


Marika Hackman

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: