Tam Sir – Coup du marteau (feat. Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa, Tazeboy & PSK) Francúzsky Texty & Slovenský Preklad

videoklip

Texty

La Côte d’ivoire, Espérance Terre d’Hospitalité reçoit l’Afrique
– Pobrežie Slonoviny, Krajina pohostinnosti víta Afriku
Jour de fête, TAMSIIIR
– Slávnostný deň, TAMSIIIR
C’est quoi? je vous sens pas hein
– Čo je to? Nemôžem ťa cítiť, huh
Ya, eh, j’aime pas hein
– Hej, nepáči sa mi to
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Ya là là
– Ya there there
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Appeleeez
– Calleez

Meme si yé fais kérékété gbou c’est zoo
– Aj keď to urobíte kéréketé gbou je to zoo
C’est jour de fête, sort la démarche
– Je to slávnostný deň, prichádza chôdza
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Je to chor
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Je to chor
Woupi
– Woopi
C’est tchor eh
– Je to chor eh
C’est tchor
– Je to chor
C’est tchor eh
– Je to chor eh
C’est tchor
– Je to chor
C’est tchor eh
– Je to chor eh
C’est tchor
– Je to chor
C’est tchor eh
– Je to chor eh
C’est tchor
– Je to chor
Tché
– Tché
Tché
– Tché
On est dedans
– Prihlásiť sa

Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, stratila tchouroukou
Allons avec ça
– Poďme na to
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, stratila tchouroukou
Allons avec ça, tchou tchou
– Poďme na to, tchou tchou
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, stratila tchouroukou
Allons avec ça
– Poďme na to
Èpkêssè
– Ekkessè
Ya pas conseils hein
– Neexistujú žiadne tipy, čo
Allume seulement
– Zapnúť iba

Eh Qiz tobolez, Coup du Marteau (Gbin gbin gbin)
– Hej Qiz tobolez, úder kladivom (Gbin gbin gbin)
Descends en Coup du Marteau (Guin guin guin)
– Poď dole s úderom kladiva (Guin guin guin)
On pousse (Descends en coup du ma eh), on pousse, on pousse
– Tlačíme (vystúpime z ma eh), tlačíme, tlačíme
On pousse, on pousse, on pousse
– Tlačíme, tlačíme, tlačíme
Coup du Marteau, le Coup de Marteau
– Úder kladivom, úder kladivom

Tu fais ça pour quoi?
– Prečo to robíš?
Ya coup d’pied dedans hein
– Ya kick in huh
Hommage à toi Président Douk Saga
– Pocta vám prezident Douk Saga
Venez, Venez danser
– Poď, poď a tancuj
La Côte d’ivoire reçoit l’Afrique, ça va chauffer
– Pobrežie Slonoviny dostane Afriku, bude sa zahrievať
On fait ça bien, on t’a parlé, Ici c’est la joie
– Robíme to správne, hovorili sme s vami, tu je radosť
Tout est carré
– Všetko je štvorcové
Lui qui, mais c’est qui qui s’est barré eh
– Ten, kto, ale kto je ten, kto opustil eh
Coup du Marteau
– Úder kladiva

Regardez comment on maitrise le wé
– Pozrite sa, ako ovládame my
Tous les drapeaux sont levés
– Všetky vlajky sú vztýčené
Africa, on en est fier
– Afrika, sme na to hrdí
Allez toujours debout
– Vždy choďte na nohy
On est jamais fé
– We ‘ re never fé

Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Tchouka, Tchoukaka
– Čuka Čukaka
Tchouka, Tchoukaka
– Čuka Čukaka
Tchouka, Tchoukaka
– Čuka Čukaka
Tchouka, tchou tchou
– Tchouka, tchou tchou

Qui mousse? c’est nous
– Kto pení? toto sme my
Qui mousse? c’est nous
– Kto pení? toto sme my
Qui mousse? c’est nous
– Kto pení? toto sme my
Qui mousse? c’est nous
– Kto pení? toto sme my
Qui mousse? c’est nous
– Kto pení? toto sme my
Qui mousse? c’est nous
– Kto pení? toto sme my
Qui mousse? c’est nous
– Kto pení? toto sme my
Descends
– zostúpil
Descends
– zostúpil
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Eh les gars, on se met en position
– Hej chlapci, poďme na pozíciu

Meme si yé fais kérékété gbou c’est zoo
– Aj keď to urobíte kéréketé gbou je to zoo
C’est jour de fête, sort la démarche
– Je to slávnostný deň, prichádza chôdza
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Je to chor
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Je to chor
Woupi
– Woopi
C’est tchor eh
– Je to chor eh
C’est tchor
– Je to chor
C’est tchor eh
– Je to chor eh
C’est tchor
– Je to chor
C’est tchor eh
– Je to chor eh
C’est tchor
– Je to chor
C’est tchor eh
– Je to chor eh
C’est tchor
– Je to chor
Tché
– Tché
Tché
– Tché
On est dedans
– Prihlásiť sa

Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, stratila tchouroukou
Allons avec ça
– Poďme na to
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, stratila tchouroukou
Allons avec ça, tchou tchou
– Poďme na to, tchou tchou
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, stratila tchouroukou
Allons avec ça
– Poďme na to
Èpkêssè
– Ekkessè

Si tu es fatigué, faut djor hein
– Ak ste unavení, musíte djor huh
Nous on est là
– Nachádzate sa tu

Eh Qiz tobolez, Coup du Marteau (Gbin gbin gbin)
– Hej Qiz tobolez, úder kladivom (Gbin gbin gbin)
Descends en Coup du Marteau (Guin guin guin)
– Poď dole s úderom kladiva (Guin guin guin)
On pousse (Descends en coup du ma eh), on pousse, on pousse
– Tlačíme (vystúpime z ma eh), tlačíme, tlačíme
On pousse, on pousse, on pousse
– Tlačíme, tlačíme, tlačíme
Coup du Marteau, le Coup de Marteau
– Úder kladivom, úder kladivom

Ya là
– Ya there
Ya là
– Ya there
Ya là
– Ya there
Ya là
– Ya there
Ya là
– Ya there
Ya là
– Ya there

Sharaftou ala bala de Paiya (Bienvenue au pays du Paiya)
– Sharaftou ala Bala de Paiya (Vitajte v krajine Paiya)

Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Eh wé
– Hej my
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Eh wé
– Hej my
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Eh wé
– Hej my
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Eh wé
– Hej my
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah

Tchouka, Tchoukaka
– Čuka Čukaka
Tchouka, Tchoukaka
– Čuka Čukaka
Tchouka
– Chuka
Ya pas état d’esprit hein
– Neexistuje žiadny stav mysle, HM
On est venu pour gagner
– Prišli sme vyhrať


Tam Sir

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: