Tems – Me & U Anglický Texty & Slovenský Preklad

videoklip

Texty

You
– Ste

You
– Ste
Hmm, yeah
– Hmm, Áno

This is my decision, decision
– Toto je moje rozhodnutie, rozhodnutie
This is my decision
– Toto je moje rozhodnutie
I don’t think you listen, you listen
– Nemyslím si, že počúvaš, počúvaš
I don’t think you listen
– Nemyslím si, že počúvaš

For me to come out, it must mean I’m at the door
– Aby som vyšiel, musí to znamenať, že som pri dverách
It must mean I’m not the same
– Musí to znamenať, že nie som rovnaký
It must mean I’m on your case
– Musí to znamenať, že som na vašom prípade
For me to come out, it means that I’m at the door
– Aby som vyšiel, znamená to, že som pri dverách
I want to show you my world
– Chcem ti ukázať môj svet

Give me one break, I need faith
– Daj mi jednu prestávku, potrebujem vieru
Faith to believe you, faith to receive you
– Viera veriť ti, viera prijať ťa
Give me something I’m lacking
– Daj mi niečo, čo mi chýba
I don’t need nothing
– Nepotrebujem nič
You are my everything
– Si moje všetko

Only me and you, only me and you (you)
– Iba ja a ty, Iba ja a ty (ty)
Only me and you, only me and you
– Len ja a ty, len ja a ty
Only me, only you
– Len ja, len ty
Only me and you (you)
– Len ja a ty (ty)
Only me and you
– Iba ja a ty
Only me and you, only me and you
– Len ja a ty, len ja a ty

Make me your matter
– Urob mi svoju záležitosť
Make me your matter
– Urob mi svoju záležitosť
Make me your matter
– Urob mi svoju záležitosť
Show me your substance
– Ukáž mi svoju podstatu
Make me your person
– Urob zo mňa svoju osobu
Make me your person
– Urob zo mňa svoju osobu

Give me one break, I need faith
– Daj mi jednu prestávku, potrebujem vieru
Faith to believe you, faith to receive you
– Viera veriť ti, viera prijať ťa
Give me something I’m lacking
– Daj mi niečo, čo mi chýba
I don’t need nothing
– Nepotrebujem nič
You are my everything
– Si moje všetko

Only me and you, only me and you (you)
– Iba ja a ty, Iba ja a ty (ty)
Only me and you, only me and you
– Len ja a ty, len ja a ty
Only me, only you
– Len ja, len ty
Only me and you (you)
– Len ja a ty (ty)
Only me and you
– Iba ja a ty
Only me and you, only me and you
– Len ja a ty, len ja a ty

All I want, only me and you
– Všetko, čo chcem, len ja a ty
All I want, only me and you
– Všetko, čo chcem, len ja a ty
All I want, only me and you
– Všetko, čo chcem, len ja a ty
All I want, only me and you
– Všetko, čo chcem, len ja a ty

Only me and you, me and you (me and you)
– Len ja a ty, ja a ty (ja a ty)
Only me and you (me and you)
– Len ja a ty (ja a ty)
Only me and you
– Iba ja a ty
Only me and, me and, and you (me and you)
– Iba ja a ja a ty (ja a ty)
Only me and you (me and you)
– Len ja a ty (ja a ty)
Only me and you
– Iba ja a ty
Only me and, me and, and you
– Len ja a, ja a, A ty

Me and you (me and you)
– Ja a ty (ja a ty)
Only me and you (me and you)
– Len ja a ty (ja a ty)
Only me and you
– Iba ja a ty
Only me and, me and, yeah, you
– Len ja a, ja a, áno, ty
Only me and you (me and you)
– Len ja a ty (ja a ty)
Only me and you
– Iba ja a ty
Only me and you
– Iba ja a ty


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: