PNL – J’comprends pas Frëngjisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

Ce soir je fume un gros gros teh’
– Sonte po pi duhan një teh të madh dhjami’
J’téma ton postérieur, je veux le même en po-poster
– I love backside tuaj, unë dua të njëjtën një në po-post
Si on se tue je compte pas les balles qui s’perdent
– Nëse vrasim njëri-tjetrin nuk i numëroj plumbat që humbasin
La vie c’est chelou, je la baise y’a pas de mystère
– Jeta është e çmendur, unë jam i ndyrë e saj nuk ka asnjë mister
Igo, je deviens méchant, pas de Jasmine pour Jafar
– Igo, unë jam duke u keq, Nuk Jasmine për Jafar
Je suis comme le bas de mon bâtiment, j’ai tous les jours le cafard
– Unë jam si fundi i ndërtesës sime, unë marr kacabu çdo ditë
Mes yeux claires regardent l’enfer, l’enfer, l’enfer
– Sytë e mi të pastër po shikojnë ferrin, ferrin, ferrin
Je croyais que t’étais droit mais en faite, en faite, en faite
– Mendova se ishe i drejtë, por në fakt, në fakt, në fakt
Je fais pompe et traction, j’ai le tri à Végéta
– Unë bëj pompë dhe tërheqje, kam klasifikimin Në Vegeta
Les pec’ à Léonidas et ta bitch se met des doigts
– Leonidas ‘ pecs dhe bushtra jote merr gisht
Et j’bande et j’bande
– Dhe unë band dhe unë band
Et j’fais un gros smiley
– Dhe unë bëj një buzëqeshje të madhe
Et je vais tous les khabat si je vend mon coeur en tail-dé
– Dhe unë do t’i khabat të gjithë nëse e shes zemrën time në bisht-zare

Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
J’ai trop traîné en bas bas
– Unë kam qenë varur atje poshtë shumë
Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
Je dois faire le million pour baba
– Unë duhet të bëj milion për baba
Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
Tu test on sort le baba
– Ju testoni se e nxjerrim babën
Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
J’comprend pas pourquoi on m’comprend pas
– Nuk e kuptoj pse nuk më kuptojnë

Que dieu me pardonne si je me trompe, (lala)
– Zoti më fal nëse gaboj, (lala)

J’pose ma miff avant qu’on pose ma tombe, (gala, gala, gala, gala)
– E ula mifin para se ta ulim varrin tim, (gala, gala, gala, gala)
Ce chemin étroit et sombre me séduit
– Kjo rrugë e ngushtë dhe e errët më josh

L’impression qu’il soigne mon coeur de E.T
– Përshtypja se ai ma shëron zemrën E E. T

Couvert d’oseille igo je suis sous calmant
– Mbuluar me lëpjetë igo unë jam në një qetësues

De la haine à revendre j’en ai tellement
– Urrej të kursej kam kaq shumë

Et j’comprend pas pourquoi on m’comprend pas
– Dhe nuk e kuptoj pse nuk më kuptojnë
T’es seul dans le noir, j’espère que ton ombre ne t’a pas lâché
– Ti je vetëm në errësirë, shpresoj që hija jote të mos të ketë lëshuar
Et ils croient savoir pourquoi on en bave
– Dhe ata mendojnë se e dinë pse ne jemi drooling mbi të
Je serais pas le premier ni le dernier
– Unë nuk do të isha i pari apo i fundit
QLF ceux qui crèvent à part
– QLF ata që vdesin veç
J’m’endors sous alcool vers Zadar
– Po më zë gjumi nën alkool drejt Zadarit
J’vend la drogue c’est pas un hasard
– Unë shes drogë nuk është rastësi
Je prend mes tunes j’rentre à la casa
– I marr meloditë e mia shkoj në shtëpi

J’téma la lune les péchés m’endettent
– E dua hënën mëkatet më bëjnë borxh
Les anges me parlent mais moi j’entends pas
– Engjëjt po flasin me mua, por unë nuk mund të dëgjoj
Je suis dans ma bulle je suis baisé j’m’embête
– Unë jam në flluskë tim unë jam fucked unë jam i shqetësuar
Et j’comprend pas pourquoi j’comprend pas
– Dhe nuk e kuptoj pse nuk e kuptoj

Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
J’ai trop traîné en bas bas
– Unë kam qenë varur atje poshtë shumë
Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
Je dois faire le million pour baba
– Unë duhet të bëj milion për baba
Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
Tu test on sort le baba
– Ju testoni se e nxjerrim babën
Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
J’comprend pas pourquoi on m’comprend pas
– Nuk e kuptoj pse nuk më kuptojnë
Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
J’ai trop traîné en bas bas
– Unë kam qenë varur atje poshtë shumë
Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
Je dois faire le million pour baba
– Unë duhet të bëj milion për baba
Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
Tu test on sort le baba
– Ju testoni se e nxjerrim babën
Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
– Ouhwawa Ouhwawa Ouhwawa
J’comprend pas pourquoi on m’comprend pas
– Nuk e kuptoj pse nuk më kuptojnë


PNL

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: