Etiket: රුසියානු

 • Рем Дигга – Тюльпан රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  Рем Дигга – Тюльпан රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  වීඩියෝ ක්ලිප් පද රචනය Где розы? – රෝස මල් කොහෙද? Я так редко смотрю в глаза твои – මම කලාතුරකින් ඔයාගේ ඇස් දිහා බලනවා Теперь уже я так редко смотрю тебе в душу – මම කවදාවත් ඔයාගේ ආත්මය දිහා බලන්නේ නෑ. И кинуть мог бы снова в них я пыль – මට ආයෙත් එයාලට දූවිලි…

 • A.V.G & MACAN – Спой රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  A.V.G & MACAN – Спой රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  වීඩියෝ ක්ලිප් පද රචනය Солнце в заход, босота в расход – ඉර පායනවා, සපත්තු පරාදයි Чёрный Range Sport, сумки на спорт – කළු පරාසය ක්රීඩා, ක්රීඩා බෑග් В череде событий череда забот – සිදුවීම් මාලාවක, කනස්සල්ල මාලාවක් Через объездные, задом наперёд – වටපිටාව හරහා, පසුපසට Тут улица звонит, улица зовёт – මෙන්න පාර නාද වෙනවා,…

 • MACAN & A.V.G – Спой රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  MACAN & A.V.G – Спой රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  වීඩියෝ ක්ලිප් පද රචනය Солнце в заход, босота в расход – හිරු බැස යමින්, සපත්තු වියදමින් Чёрный Range Sport, сумки на спорт – කළු පරාසය ක්රීඩා, ක්රීඩා බෑග් В череде событий череда забот – සිදුවීම් මාලාවක, කනස්සල්ල මාලාවක් Через объездные, задом наперёд – වටපිටාව හරහා, පසුපසට Тут улица звонит, улица зовёт – මෙන්න පාර නාද…

 • Neki, ALEMOND & Xcho – Моя රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  Neki, ALEMOND & Xcho – Моя රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  වීඩියෝ ක්ලිප් පද රචනය Ммммм – ම්ම්ම්ම්ම් Твои губы у окна, ммм – ජනේලෙන් තොල් ගලනවා ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම් Твои губы у окна – ඔබේ තොල් ජනේලයෙන් В комнате сияют – කාමරය දිලිසෙනවා Твоё тело ждёт огня – ඔබේ සිරුර ගින්න එනතුරු බලා සිටී Ты мне доверяешь – ඔයා මාව විශ්වාස කරනවද? Под радары летаем – අපි…

 • Big Baby Tape – Dayang රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  Big Baby Tape – Dayang රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  වීඩියෝ ක්ලිප් පද රචනය Я живу так быстро я не хочу сдохнуть рано – මම ඉක්මනට ජීවත් වෙනවා, මට ඉක්මනින් මැරෙන්න ඕන නෑ. Эль чапо я пабло, вокруг йоло и бумага – එල් චාපෝ මම පැබ්ලෝ, යෝලෝ සහ කඩදාසි වටා Вокруг меня крем, мула рулит этим миром – ක් රීම් එක මගේ වටේ, මේ ලෝකේ…

 • Ицык Цыпер – Дымок (feat. Игорь Цыба) රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  Ицык Цыпер – Дымок (feat. Игорь Цыба) රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  වීඩියෝ ක්ලිප් පද රචනය Натер с ладошек ручничек – ඔහු තම අත් වලින් කුඩා අත් පිඟානක් සේදුවේය. Смешал по дозе табачок – මම දුම්කොළ මාත් රාවක් මිශ් ර කළා Курнул, ну, вроде не навоз – මම දුම් ගැහුවා, හොඳයි, ඒක පොහොර වගේ පේන්නේ නෑ Кентишка дунул паровоз – කෙන්ටිෂ්කා වාෂ්ප දුම්රිය එන්ජිමක් පුපුරවා හැරියා Ну,…

 • Mirazh – Новый герой රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  Mirazh – Новый герой රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  වීඩියෝ ක්ලිප් පද රචනය Книг сотни страниц – පොත් පිටු සිය ගණනක් ඇත Мир сказочных лиц – අපූරු මුහුණු වල ලෝකය Рифм строгая власть – රිම් කරන දැඩි අධිකාරිය Но я спешу теперь из строк судьбу сложить – ඒත් දැන් මට හදිස්සියි මගේ ඉරණම රේඛාවලින් එකතු කරන්න Кто ты, мой новый герой? – ඔබ කවුද,…

 • Комбинация – Не забывай රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  Комбинация – Не забывай රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  වීඩියෝ ක්ලිප් පද රචනය Сколько лет, сколько зим я не видела тебя – අවුරුදු කීයක්, කොච්චර ශීත කාලයක්ද මම ඔයාව දැක්කේ නෑ Поезд вдаль уносил всё, что было до тебя – දුම්රිය ඔබ ඉදිරියේ තිබූ සියල්ල රැගෙන ගියා И я забыть не сумею, как мы простились шутя – මට අමතක කරන්න බෑ අපි විහිළුවට සමුගත්ත…

 • Lida – Секс රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  Lida – Секс රුසියානු පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

  වීඩියෝ ක්ලිප් පද රචනය Ты любишь секс – ඔබ ලිංගිකව හැසිරීමට කැමතිද Любишь виски, любишь dance (а) – ඔයා විස්කි වලට කැමතිද, ඔයා නටන්න කැමතිද, කරන්න Ты любишь swag – ඔයා කැමති swag වලට Детка, тебе нужен шест – බබා, ඔයාට පොලු ඕනේ Ты любишь bass – ඔයා බාස් වලට කැමතිද Дай мне тело –…