Etiket: គ្លេស

 • Bossman Dlow – Get In With Me គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Bossman Dlow – Get In With Me គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង Big Za – ធំ Za Yeah – យាយ Gram – ក្រាម (Dante, you snapped on this one) – (របស់ Dante,អ្នកផ្តិតយកចំណាប់អារម្មណ៍លើមួយនេះ) Uh-uh, uh-uh – Uh-uh,uh-uh I was bad in fuckin’ school – ខ្ញុំគឺអាក្រក់នៅក្នុងសាលា fuckin’ Now I’m tryna dodge a sentence (shit) – ឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជា tryna dodge ការកាត់ទោសមួយ(លាមក) Just walked out the Lanvin store – គ្រាន់តែដើរចេញពីហាង…

 • Travis Scott – Nightcrawler (feat. Swae Lee & Chief Keef) គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Travis Scott – Nightcrawler (feat. Swae Lee & Chief Keef) គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង Ooh, ooh, ooh – Ooh,ooh,ooh Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh – Ooh,ooh,ooh-ooh-ooh Ooh-ooh-ooh, ooh, uh – Ooh-ooh-ooh,ooh,uh Did you have the time of your life? – តើអ្នកមានពេលវេលានៃជីវិតរបស់អ្នក? Let’s have the afterparty at my place – សូមឱ្យយើងមានបន្ទាប់ពីបាននៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំ Ayy, do you have some spare change? – Ayy,តើអ្នកមានការផ្លាស់ប្តូរទំនេរមួយចំនួន? On me, I’ve got hundreds I’ll throw in your face…

 • Purple Disco Machine & ÁSDÍS – Beat Of Your Heart គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Purple Disco Machine & ÁSDÍS – Beat Of Your Heart គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង There’s a sound like a drum echoin’ – មានសំឡេងដូចអេកូស្គរ’ When the high from your love’s kickin’ in – នៅពេលដែលខ្ពស់ពី kickin សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់អ្នក’នៅក្នុង And it hits like the Holy Ghost – ហើយវាអ្នកនិពន្ធចំនួនទស្សនាដូចជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ A million mile an hour wind – មួយលានម៉ាយខ្យល់មួយម៉ោង Pour some fuel on the floor, make a fire – ចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួននៅលើឥដ្ឋ,ធ្វើឱ្យភ្លើងឆេះ Strike a match, light…

 • Tracy Chapman – Fast Car គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Tracy Chapman – Fast Car គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង You’ve got a fast car – អ្នកបានទទួលរថយន្តមានល្បឿនលឿនមួយ I wanna ticket to anywhere – ខ្ញុំចង់បានសំបុត្រទៅគ្រប់ទីកន្លែង Maybe we can make a deal – ប្រហែលជាយើងអាចធ្វើឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ Maybe together we can get somewhere – ប្រហែលជាយើងរួមគ្នាអាចទទួលបាននៅកន្លែងណាមួយ Any place is better – កន្លែងណាមួយគឺល្អប្រសើរជាងមុន Starting from zero, got nothing to lose – ចាប់ផ្តើមពីសូន្យទទួលបានអ្វីដែលត្រូវបាត់បង់ Maybe we’ll make something – ប្រហែលជាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយ Me, myself,…

 • Mazzy Star – Into Dust គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Mazzy Star – Into Dust គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង Still falling – នៅតែធ្លាក់ចុះ Breathless and on again – ដកដង្ហើមនិងនៅលើជាថ្មីម្តងទៀត Inside today – នៅខាងក្នុងថ្ងៃនេះ Beside me today – នៅក្បែរខ្ញុំថ្ងៃនេះ A round broken in two – ការប្រកួតជុំទីមួយខូចនៅក្នុងពីរ Till your eyes shed – រហូតដល់ភ្នែករបស់អ្នកស្រក់ Into dust – ចូលទៅក្នុងធូលីដី Like two strangers – ដូចជាការចម្លែកទាំងពីរនាក់ Turning into dust – ងាកចូលទៅក្នុងធូលីដី Till my hand shook – រហូតដល់ដៃខ្ញុំរញ្ជួយ With…

 • Billy Joel – Turn the Lights Back On គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Billy Joel – Turn the Lights Back On គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង Please, open the door – សូម,បើកទ្វារ Nothing is different, we’ve been here before – គ្មានអ្វីខុសគ្នា,យើងបាននៅទីនេះមុនពេល Pacing these halls, trying to talk – ល្បឿនសាលទាំងនេះកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីនិយាយ Over the silence – ជាងភាពស្ងៀមស្ងាត់ And pride sticks out his tongue – និងមោទនភាពស្ថិតចេញអណ្តាតរបស់គាត់ Laughs at the portrait that we become – សើចនៅបញ្ឈរដែលយើងបានក្លាយទៅជា Stuck in a frame, unable to change –…

 • Billie Eilish – Everybody Dies គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Billie Eilish – Everybody Dies គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង Everybody dies, surprise, surprise – អ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់,ការភ្ញាក់ផ្អើល,ការភ្ញាក់ផ្អើល We tell each other lies, sometimes, we try – យើងប្រាប់គ្នាកុហកផ្សេងទៀត,ពេលខ្លះ,យើងព្យាយាម To make it feel like we might be right – ដើម្បីធ្វើឱ្យវាមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចនឹងមានសិទ្ធិ We might not be alone – យើងអាចនឹងមិននៅតែម្នាក់ឯង Be alone – តែម្នាក់ឯង “Everybody dies”, that’s what they say – “អ្នករាល់គ្នាស្លាប់”,នោះហើយជាអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថា And maybe in a couple hundred years…

 • Judikay – Man of Galilee គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Judikay – Man of Galilee គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង Omemma – Omemma The one who makes, all things beautiful – មួយដែលធ្វើឱ្យ,អ្វីទាំងអស់ដ៏ស្រស់ស្អាត Ebube leh – Ebube leh Ikariri lhe anyi si na ibu – Ikariri lhe anyi si na ibu Odogwu akataka – Odogwu akataka I testify of your good works – ខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់ពីកិច្ចការល្អរបស់អ្នក។ Ikariri lhe anyi si na ibu – Ikariri lhe anyi…

 • Travis Scott – FE!N (feat. Playboi Carti) គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Travis Scott – FE!N (feat. Playboi Carti) គ្លេស ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង Just come outside, for the night (yeah) – ទើបតែចេញមកខាងក្រៅយប់នេះ(យាយ) Take your time, get your light (yeah) – យកពេលវេលារបស់អ្នក,ទទួលបានពន្លឺរបស់អ្នក(យាយ) Johnny Dang, yeah, yeah – លោក Johnny ដាង,យាយ,យាយ I been out geekin’ – ខ្ញុំបានចេញ geekin’ Bitch – ឆ្កេ FE!N, FE!N, FE!N, FE!N, FE!N (yeah) – ចុម!N,FE!N,FE!N,FE!N,FE!N(យាយ) FE!N, FE!N, FE!N, FE!N, FE!N (yeah) – ចុម!N,FE!N,FE!N,FE!N,FE!N(យាយ) FE!N,…