Etiket: Isixhosa

 • Jain – Makeba Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Jain – Makeba Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Ikliphu Yevidiyo Ingoma Ooohe, ooh – Oooo, oooo Ooohe, ooh – Oooo, oooo Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella – Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella Can I get a “oohe?” Makeba – Ndingayifumana i-oem ?”Makeba Makes my body dance for you – Yenza umzimba wam udanise kuwe Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella – […]

 • Blanka – Solo Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Blanka – Solo Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Ikliphu Yevidiyo Ingoma Baby – Usana It’s kind of crazy – It’s batshit insane How else to phrase it? – Enye indlela yokuyibiza? With you I’ve lost my senses – Ndilahlekelwe yimvakalelo yam ngawe Baby – Usana What happened to ya? – Kwenzeka ntoni? I thought I knew ya – Ndicinga ukuba ndiyazi ukuba But […]

 • Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Ikliphu Yevidiyo Ingoma The lights went out, I hit the ground – Izibane zaphuma, ndabetha phantsi You didn’t mind that I was bleeding out – Khange ndicinge ukuba ndopha You filled my life with minor songs – Uzalisa ubomi bam ngeengoma ezincinci I loved you but you loved to do me wrong – Ndikuthandile kodwa […]

 • Massive Attack – Angel Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Massive Attack – Angel Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Ikliphu Yevidiyo Ingoma You are my angel – Uyingelosi yam Come from way above – Come from away from above To bring me love (To bring me love) – Zandimaz emathandweni(zandimaz emathandweni) Her eyes – Amehlo akhe She’s on the dark side – Yena kwicala elimnyama Neutralize – Nciphisa Every man in sight – Wonke […]

 • Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Ikliphu Yevidiyo Ingoma Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah – Durkio wandixelela ukuba wayenomsindo, ewe, ewe Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah – Kutshanje, ndifuna nje ukubonisa phezulu kwaye umzimba one shit, yeh, yeh, yeh, yeh, yeh Always been a lil’ mathematician, lately, it’s […]

 • Billie Eilish – hotline (edit) Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Billie Eilish – hotline (edit) Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Ikliphu Yevidiyo Ingoma Late night when you need my love – Ebusuku xa ufuna uthando lwam Call me on my cellphone – Nditsalele umnxeba kwiselfowuni yam I know when that hotline bling – Ndiyazi xa loo hotline bling That can only mean one thing – Oko kunokuthetha into enye kuphela I know when that hotline […]

 • Kate Bush – This Woman’s Work Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Kate Bush – This Woman’s Work Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Ikliphu Yevidiyo Ingoma Pray God you can cope – Thandaza Kuthixo unokuhlangabezana nale meko I stand outside this woman’s work – Ndimi ngaphandle kweli bhinqa This woman’s world – Eli hlabathi lomfazi Ooh, it’s hard on the man – Ewe, kunzima kumntu Now his part is over – Ngoku inxalenye yakhe iphelile Now starts the […]

 • Fleetwood Mac – The Chain Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Fleetwood Mac – The Chain Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Ikliphu Yevidiyo Ingoma Listen to the wind blow – Mamela umoya ovuthuzayo Watch the sun rise – Jonga ilanga liphuma Run in the shadows – Baleka emthunzini Damn your love, damn your lies – Destroying, destroying your lies And if you don’t love me now – Ukuba ukuba usebenza ngoku hayi You will never love […]

 • Rainbow – Since You Been Gone Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Rainbow – Since You Been Gone Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

  Ikliphu Yevidiyo Ingoma I get the same old dreams same time every night – Ndifumana iphupha elifanayo elidala ixesha elifanayo rhoqo ebusuku Fall to the ground and I wake up – Nawathinehena-awakening So I get out of bed, put on my shoes and in my head – Ngoko ndiyaphuma ebhedini, ndibeke izihlangu zam nentloko yam […]