A Boogie wit da Hoodie – Man in the Mirror İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Got it on Smash
– Bu Şut
OG Parker
– OG Parker

Huh, she whisperin’ all in my ear
– Her şeyi kulağıma fısıldıyor.
I’m thinkin’ ’bout what I should wear
– Ne giymem gerektiğini düşünüyorum.
Any appearance, I’m pullin’ up fly
– Herhangi bir görünüm, ben sinek yukarı çekiyorum
Even if it’s no cameras there
– Orada kamera olmasa bile
I don’t own a Benz, I swear
– Benz’im yok, yemin ederim
‘Raris and Lambs, I swear
– ‘Rariler ve Kuzular, yemin ederim
My life is a movie, my wrist is a chandelier
– Hayatım bir film, bileğim bir avize

Started gettin’ my bands up, in the mansions
– Gruplarımı toplamaya başladım, konaklarda
Livin’ like I’m the prince of Bel-Air
– Bel-Air’in prensi gibi yaşıyorum.
Do not come over here lookin’ for love anymore
– Artık buraya aşk aramaya gelme.
‘Cause that shit don’t belong in here
– Çünkü o bok buraya ait değil.
You told me, “Go to hell”, ’cause I was drivin’ you crazy
– Bana dedin ki, “cehenneme Git”, “yürekli olduğum için’ deli misin
Bitch, I would drive you there
– Kaltak, seni oraya götürürdüm.
Why would I need a stylist to pick out an outfit for me?
– Neden benim için bir kıyafet seçecek bir stiliste ihtiyacım olsun ki?
I got mad gear
– Deli teçhizatım var.

Yeah, stackin’ up money like Jenga and Legos
– Evet, Jenga ve Lego gibi para biriktiriyorum.
I sing, but I came with a Glock and a Draco
– Şarkı söylüyorum ama bir Glock ve bir Draco ile geldim.
Back of the crib, look like mini Barbados
– Beşiğin arkası, mini Barbados’a benziyor.
Losin’ my friends everyday, I’m okay though
– Her gün arkadaşlarımı kaybediyorum, yine de iyiyim
It’s been that way ever since I got famous
– Ünlü olduğumdan beri böyleydi.
We go back like two flats on a Maybach
– Maybach’ta iki daire gibi geri dönüyoruz.
Money got niggas thinkin’ I changed
– Para zencilere değiştiğimi düşündürdü.

Oh, you makin’ this so complicated
– Oh, sen makin’ bu çok karışık
I could buy you a new ass, just say that
– Sana yeni bir kıç alabilirim, sadece şunu söyle
Birkins and Tiffany bags, okay then
– Birkins ve Tiffany çantaları, tamam o zaman
Still got bitches that owe me some favours
– Hala bana iyilik borcu olan sürtükler var.
Know a young nigga got racks, baby
– Genç bir zencinin rafı olduğunu biliyorum bebeğim.
Diamonds go blue, like the Mavs, okay then
– Elmaslar maviler gibi maviye döner, tamam o zaman
They can’t make my sauce, I got too much flavour
– Sosumu yapamazlar, çok fazla lezzetim var.
No overexaggeratin’
– Fazla abartmak yok

Don’t feel embarrassed, I was flippin’ your bitch in the air
– Utanma, senin orospunu havaya uçuruyordum.
50 on the veneers, could’ve bought like a hundred Monclers
– kaplamalarda 50 dolar, yüzlerce Moncler gibi satın alabilirdim.
I can’t even sleep, the thirties be helpin’ me concentrate
– Uyuyamıyorum bile, otuzlar konsantre olmama yardım ediyor.
She throwin’ it back
– Geri atarken o’
In the back of my mind, I’m like, “What if the condom break?”
– Aklımın arkasında, “Ya prezervatif kırılırsa?”

Huh, she whisperin’ all in my ear
– Her şeyi kulağıma fısıldıyor.
I’m thinkin’ ’bout what I should wear
– Ne giymem gerektiğini düşünüyorum.
Any appearance, I’m pullin’ up fly
– Herhangi bir görünüm, ben sinek yukarı çekiyorum
Even if it’s no cameras there
– Orada kamera olmasa bile
I don’t own a Benz, I swear
– Benz’im yok, yemin ederim
‘Raris and Lambs, I swear
– ‘Rariler ve Kuzular, yemin ederim
My life is a movie, my wrist is a chandelier
– Hayatım bir film, bileğim bir avize

Started gettin’ my bands up, in the mansions
– Gruplarımı toplamaya başladım, konaklarda
Livin’ like I’m the prince of Bel-Air
– Bel-Air’in prensi gibi yaşıyorum.
Do not come over here lookin’ for love anymore
– Artık buraya aşk aramaya gelme.
‘Cause that shit don’t belong in here
– Çünkü o bok buraya ait değil.
You told me, “Go to hell”, ’cause I was drivin’ you crazy
– Bana dedin ki, “cehenneme Git”, “yürekli olduğum için’ deli misin
Bitch, I would drive you there
– Kaltak, seni oraya götürürdüm.
Why would I need a stylist to pick out an outfit for me?
– Neden benim için bir kıyafet seçecek bir stiliste ihtiyacım olsun ki?
I got mad gear
– Deli teçhizatım var.

I look at the man in the mirror, he was wearin’ a hoodie
– Aynadaki adama bakıyorum, kapüşonlu giyiyordu.
I look at my shirt and that’s not what I’m wearin’, it’s scary
– Gömleğime bakıyorum ve giydiğim şey bu değil, korkutucu
Got a beach full of sand
– Kum dolu bir kumsalım var
I drive in the city like Fast and The Furious
– Şehirde Hızlı ve Öfkeli gibi sürüyorum.
With a tank in the Urus
– Urus’ta bir tank ile
It’s already one up in this .30, I swear
– Zaten bu bir .30, yemin ederim
If I see a opp, then I put that on Blood, I’m airin’
– Eğer bir opp görürsem, o zaman onu Kana bulaştırırım.

Mm, used to wear Michael Kors
– Eskiden Michael Kors giyerdi.
Now I got porcelain floors, she told me, “It’s yours” (mhm)
– Şimdi porselen zeminlerim var, bana “Senin” dedi (mhm)
It’s just me and your baby girl, she was rockin’ my world (mhm)
– Sadece ben ve senin küçük kızın, benim dünyamı sarstı (mhm)
VVSs and pearls, keep me up ’til she ‘url (mhm)
– VVSs ve inciler, beni url’ye kadar devam et (mhm)

Started gettin’ my bands up, in the mansions
– Gruplarımı toplamaya başladım, konaklarda
Livin’ like I’m the prince of Bel-Air
– Bel-Air’in prensi gibi yaşıyorum.
Do not come over here lookin’ for love anymore
– Artık buraya aşk aramaya gelme.
‘Cause that shit don’t belong in here
– Çünkü o bok buraya ait değil.
You told me, “Go to hell”, ’cause I was drivin’ you crazy
– Bana dedin ki, “cehenneme Git”, “yürekli olduğum için’ deli misin
Bitch, I would drive you there
– Kaltak, seni oraya götürürdüm.
Why would I need a stylist to pick out an outfit for me?
– Neden benim için bir kıyafet seçecek bir stiliste ihtiyacım olsun ki?
I got mad gear
– Deli teçhizatım var.

Huh, she whisperin’ all in my ear
– Her şeyi kulağıma fısıldıyor.
I’m thinkin’ ’bout what I should wear
– Ne giymem gerektiğini düşünüyorum.
Any appearance, I’m pullin’ up fly
– Herhangi bir görünüm, ben sinek yukarı çekiyorum
Even if it’s no cameras there
– Orada kamera olmasa bile
I don’t own a Benz, I swear
– Benz’im yok, yemin ederim
‘Raris and Lambs, I swear
– ‘Rariler ve Kuzular, yemin ederim
My life is a movie, my wrist is a chandelier
– Hayatım bir film, bileğim bir avize

Started gettin’ my bands up, in the mansions
– Gruplarımı toplamaya başladım, konaklarda
Feelin’ like I’m the prince of Bel-Air
– Kendimi Bel-Air’in prensi gibi hissediyorum.
Please don’t knock on my door lookin’ for love
– Lütfen aşkı aramak için kapımı çalma.
‘Cause it don’t belong in here
– Çünkü buraya ait değil.
You told me to go to hell, okay, I would drive you there
– Cehenneme gitmemi söyledin, tamam, seni oraya götürürüm.
I got mad gear
– Deli teçhizatım var.
Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın