Alan Jackson – Country Boy İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Excuse me ma’am, I saw you walkin’
– Affedersiniz hanımefendi, sizi yürürken gördüm.
I turned around, I’m not a stalker
– Arkamı döndüm, takipçi değilim
Where you goin? Maybe I can help ya
– Nereye gidiyorsun? Belki sana yardım edebilirim
My tank is full, and I’d be obliged to take ya
– Tankım dolu ve seni almak zorunda kalacağım.

‘Cause I’m a Country Boy, I’ve got a 4 wheel drive
– Çünkü ben Taşralı bir çocuğum, 4 tekerlekten çekişim var
Climb in my bed, I take ya for a ride
– Yatağıma tırman, seni gezintiye çıkaracağım
Up city streets, down country roads
– Şehir sokaklarında, köy yollarında
I can get ya where you need to go
– Seni gitmen gereken yere götürebilirim
‘Cause I’m a Country Boy
– Çünkü ben Taşralı bir Çocuğum

You sure look good, sittin’ in my right seat
– İyi görünüyorsun, sağ koltuğumda oturuyorsun
Buckle up, I’ll take you through the five speeds
– Kemerini bağla, seni beş hızdan geçireceğim.
Wind it up, or I can slow it way down
– Kur gitsin, yoksa çok yavaşlayabilirim
In the woods or right uptown
– Ormanda ya da şehrin yukarısında

I’m a Country Boy, I’ve got a 4 wheel drive
– Ben Taşralı bir çocuğum, 4 tekerlekten çekişim var.
Climb in my bed, I take ya for a ride
– Yatağıma tırman, seni gezintiye çıkaracağım
Up city streets, down country roads
– Şehir sokaklarında, köy yollarında
I can get ya where you need to go
– Seni gitmen gereken yere götürebilirim
‘Cause I’m a Country Boy
– Çünkü ben Taşralı bir Çocuğum

Big 35’s whinin’ on the asphalt
– Büyük 35 asfaltta sızlanıyor
Grabbin’ mud, and slingin’ up some red dirt
– Çamuru tutup, kırmızı kiri silkeliyorum
‘Cause I’m a Country Boy
– Çünkü ben Taşralı bir Çocuğum

My muffler’s loud, dual Thrush tubes
– Susturucum yüksek sesle, çift Pamukçuk tüpleri
I crank the music, the tone gets real good
– Müziği açıyorum, ses tonu çok iyi oluyor.
Let me know when we’re gettin’ close
– Yaklaştığımızda bana haber ver
You can slide on out, or we can head on down the road
– Dışarı kayabilirsin, ya da yola devam edebiliriz.

‘Cause I’m a Country Boy, I’ve got a 4 wheel drive
– Çünkü ben Taşralı bir çocuğum, 4 tekerlekten çekişim var
Climb in my bed, I take ya for a ride
– Yatağıma tırman, seni gezintiye çıkaracağım
Up city streets, down country roads
– Şehir sokaklarında, köy yollarında
I can get ya where you wanna go
– Seni istediğin yere götürebilirim
‘Cause I’m a Country Boy
– Çünkü ben Taşralı bir Çocuğum

Bucket seats, soft as baby’s new butt
– Kova koltuklar, bebeğin yeni poposu kadar yumuşak
Lockin’ hubs, that’ll take ya through a deep rut
– Lockin ‘hubs, bu seni derin bir rutinden geçirecek

‘Cause I’m a Country Boy, I’ve got a 4 wheel drive
– Çünkü ben Taşralı bir çocuğum, 4 tekerlekten çekişim var
Climb in my bed, I take ya for a ride
– Yatağıma tırman, seni gezintiye çıkaracağım
Up city streets, down winding roads
– Şehir sokaklarında, virajlı yollarda
I can get ya where you need to go
– Seni gitmen gereken yere götürebilirim
‘Cause I’m a Country Boy
– Çünkü ben Taşralı bir Çocuğum

I’m a Country Boy, I’ve got a 4 wheel drive
– Ben Taşralı bir çocuğum, 4 tekerlekten çekişim var.
Climb in my bed and I take ya for a ride
– Yatağıma tırman ve seni gezintiye çıkarayım
Up city streets, down country roads
– Şehir sokaklarında, köy yollarında
I can get ya where you wanna go
– Seni istediğin yere götürebilirim
‘Cause I’m a Country Boy
– Çünkü ben Taşralı bir Çocuğum
Ya I’m a Country Boy
– Ben bir Köy Çocuğuyum
Oh I’m just a Country Boy
– Ben sadece bir Köylü çocuğuyum
A nice little Country Boy
– Küçük şirin bir Köylü Çocuğu
Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

Sponsored Video

Follow >>