Albert Hammond – The Free Electric Band İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

My father is a doctor, he’s a family man
– Babam bir doktor, o bir aile babası.
My mother works for charity whenever she can
– Annem elinden geldiğince yardım için çalışıyor.
And they’re both good clean Americans who abide by the law
– Ve ikisi de yasalara uyan iyi temiz Amerikalılar.
And they both stick up for liberty and they both support the war
– Ve ikisi de özgürlük için savaşıyorlar ve savaşı destekliyorlar
My happiness was paid for when they laid their money down
– Paralarını yatırdıklarında mutluluğum ödendi.
For summers in a summer camp and winters in the town
– Bir yaz kampında yazlar ve şehirde kışlar için
My future in the system was talked about and planned
– Sistemdeki geleceğim konuşuldu ve planlandı
But I gave it up for music and The Free Electric Band
– Ama müzik ve Bedava Elektrik Grubu için vazgeçtim.

I went to school in handwashed shirts with neatly ordered hair
– Okula handwashed gömlek düzgünce sipariş saç ile gittim
And the school was big and newly built and filled with light and air
– Ve okul büyüktü ve yeni inşa edildi ve ışık ve hava ile doluydu
And the teachers taught us values that we had to learn to keep
– Ve öğretmenler bize tutmayı öğrenmemiz gereken değerleri öğretti
And they’d clip the ear of any idle kid who went to sleep
– Ve uyuyan her aylak çocuğun kulağını kıstırırlardı.
My father organised for me a college in the east
– Babam benim için doğu’da bir üniversite düzenledi.
But I went to California, the sunshine and the beach
– Ama Kaliforniya’ya, güneş ışığına ve sahile gittim.
My parents and my lecturers could never understand
– Ailem ve öğretmenlerim asla anlayamazdı.
Why I gave it up for music and The Free Electric Band
– Müzik ve Bedava Elektrik Grubu için neden vazgeçtim

Well they used to sit and speculate upon their son’s career
– Oturup oğullarının kariyeri hakkında spekülasyonlar yaparlardı.
A lawyer or a doctor or a civil engineer
– Avukat, doktor veya inşaat mühendisi
Just give me bread and water, put a guitar in my hand
– Sadece bana ekmek ve su ver, elime bir gitar koy
‘Cos all I need is music and The Free Electric Band
– Çünkü tek ihtiyacım olan müzik ve Bedava Elektrik Grubu

My father sent me money and I spent it very fast
– Babam bana para gönderdi ve çok hızlı harcadım.
On a girl I met in Berkeley in a social science class
– Berkeley’de sosyal bilimler dersinde tanıştığım bir kız hakkında
Yes and we learnt about her body but her mind we didn’t know
– Evet ve bedenini öğrendik ama zihnini bilmiyorduk.
Until deep rooted attitudes and morals began to show
– Köklü tutum ve ahlak göstermeye başlayana kadar
She wanted to get married even though she never said
– Hiç söylemediği halde evlenmek istedi.
But I knew her well enough by now to see inside her head
– Ama şimdiye kadar onu kafasının içini görecek kadar iyi tanıyordum.
She’d settle for suburbia and a little patch of land
– Banliyölere ve küçük bir toprak parçasına razı olurdu.
So I gave her up for music and The Free Electric Band
– Ben de müzik ve Bedava Elektrik Grubu için ondan vazgeçtim.

Ooh! The Free Electric Band
– Ooh! Serbest Elektrik Bandı
Lam ba da, ba da da di di, the Free Electric Band
– Lam ba da, ba da da di di, Serbest Elektrik Bandı
Lam ba da, ba da da di di, the Free Electric Band
– Lam ba da, ba da da di di, Serbest Elektrik Bandı
Lam ba da, ba da da di di, the Free Electric Band
– Lam ba da, ba da da di di, Serbest Elektrik Bandı
Lam ba da, ba da da di di, the Free Electric Band
– Lam ba da, ba da da di di, Serbest Elektrik Bandı
Lam ba da, ba da da di di, the Free Electric Band
– Lam ba da, ba da da di di, Serbest Elektrik Bandı
Lam ba da, ba da da di di, the Free Electric Band
– Lam ba da, ba da da di di, Serbest Elektrik Bandı
Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın