Fivio Foreign, Kanye West & Alicia Keys – City of Gods İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

New York City, please go easy on me tonight
– New York City, lütfen bu gece sakin ol.
New York City, please go easy on this heart of mine (what?)
– New York City, lütfen bu kalbime sakin ol (ne?)

Yeah, look, huh, nigga, this is my shit
– Evet, bak zenci, bu benim bokum.
Welcome to the city of Gods (what?)
– Tanrılar şehrine hoş geldiniz (ne?)
Pop was the king of New York, now I’m the nigga in charge
– Babam New York kralıydı, şimdi ben sorumlu zenciyim.
Only the drillers, the city is ours
– Sadece deliciler, şehir bizim
We found out the opps and we pick ’em apart
– Opp’leri bulduk ve parçalara ayırdık.
I give ’em my time so I give ’em my heart
– Onlara zamanımı veriyorum, böylece kalbimi veriyorum.
If the city love me, then I’m really a star (what?)
– Eğer şehir beni seviyorsa, o zaman gerçekten bir yıldızım (ne?)

New York City, please go easy on me tonight
– New York City, lütfen bu gece sakin ol.
New York City, please go easy on this heart of mine
– New York City, lütfen bu kalbime dikkat et.
‘Cause I’m losing my lover to the arms of another
– Çünkü sevgilimi başka birinin kollarına kaptırıyorum.
New York City, please go easy on me
– New York City, lütfen sakin ol.

Yeah, look, this is the city of money and violence
– Evet, bak, burası para ve şiddet şehri.
Same thing you do is gonna come with a challenge
– Senin yaptığın şey bir meydan okuma ile gelecek
Every bitch you fuck is gonna come with a balance (what?)
– Siktiğin her orospu bir denge ile gelecek (ne?)
Every shooter with me is coming in silence (what?)
– Benimle her tetikçi sessizce geliyor (ne?)
And you niggas better pick a side (better pick a side)
– Ve siz zenciler bir taraf seçseniz iyi olur (bir taraf seçseniz iyi olur)
You niggas side hoppers (you niggas side hoppers)
– Siz zenciler yan hazneler (siz zenciler yan hazneler)
If I want ’em to not let you come into the city, it’s my option (bow)
– Şehre gelmene izin vermemelerini istiyorsam, bu benim seçeneğim.
This is the home of the fly Shaka (yeah)
– Burası sinek Shaka’nın evi (evet)
This where the bitches gon’ watch pockets (yeah)
– Burası orospuların ceplerini izleyeceği yer (evet)
When I’m on TV, I gotta look good, ’cause I know the whole block watchin’
– Televizyondayken, iyi görünmeliyim, çünkü bütün bloğun izlediğini biliyorum.

We chill with the opps, we is not violent
– Opp’lerle rahatlarız, şiddet kullanmayız.
If I see ’em in person, we Fox 5 ’em
– Onları şahsen görürsem, 5 tane Tilki yaparız.
Yeah, the police was on us, we not stoppin’
– Evet, polis peşimizdeydi, durmayacağız.
(Yeah, the police was on us, we not stoppin’, no)
– (Evet, polis üzerimizdeydi, durmuyoruz, hayır)
This is the turn of the big drip (big drip), smooth talk (smooth talk, ha)
– Bu, büyük damlanın (büyük damla), pürüzsüz konuşmanın (pürüzsüz konuşma, ha) dönüşüdür.
Milly Rock (Milly Rock), Shmoney Dance (Shmoney Dance), Woo Walk (Woo)
– Milly Rock (Milly Rock), Shmoney Dansı (Shmoney Dansı), Woo Yürüyüşü (Woo)
You will not survive being too soft (no)
– Çok yumuşak olmaktan kurtulamayacaksın (hayır)
Been a long time, we took a new law (no)
– Uzun zaman oldu, yeni bir yasa çıkardık (hayır)
Shooters shoot so we got a new cause (bow)
– Atıcılar ateş ediyor, bu yüzden yeni bir nedenimiz var (yay)
If we stuck then we lettin’ it cool off (bow, boom)
– Eğer sıkışırsak, o zaman soğumasına izin veririz (yay, bom)

New York City, please go easy on me tonight
– New York City, lütfen bu gece sakin ol.
New York City, please go easy on this heart of mine
– New York City, lütfen bu kalbime dikkat et.
‘Cause I’m losing my lover to the arms of another
– Çünkü sevgilimi başka birinin kollarına kaptırıyorum.
New York City, please go easy on me
– New York City, lütfen sakin ol.

We went off the grid (what?)
– Şebekeden çıktık (ne?)
We ain’t watch the throne, we took it
– Tahtı izlemiyoruz, onu aldık.
We went viral on ’em, they lookin’
– Onlara virüs bulaştırdık, bakıyorlar.
It’s a Sunday Service in Brooklyn (what?)
– Brooklyn’de bir Pazar Servisi (ne?)
It’s the city that come with the lights
– Işıklarla gelen şehir.
I’m with the drillers that come with the night
– Geceyle birlikte gelen delicilerle birlikteyim.
They ain’t do four years in college, but they’ll do twenty five to life
– Üniversitede dört yıl yatmazlar ama ömür boyu yirmi beş yatarlar.
We make money every night (what?)
– Her gece para kazanıyoruz (ne?)
Never too big of a price (what?)
– Asla çok büyük bir fiyat (ne?)
After I buy the Chicago Bulls (what?), I’ma go link with Mike (what?)
– Chicago Bulls’u satın aldıktan sonra (ne?), Mike ile bağlantı kuracağım (ne?)

And if I let ’em have my wife, niggas should thank me
– Eğer karımı almalarına izin verirsem zenciler bana teşekkür etmeli.
With this Balenciaga and Balenci’ boots and a new blue Yankee
– Bu Balenciaga ve Balenci’nin botları ve yeni bir mavi Yankee ile
This is Ye, I’m so focused, throw on a mask, no COVID
– Bu sensin, çok odaklandım, bir maske tak, COVİD yok
I’ma turn your life to a meme, let Justin LaBoy post it
– Hayatını bir memeye çevireceğim, bırak Justin LaBoy göndersin.
You got an album, postpone it
– Albümün var, ertele.
I drop two and they both going
– İki tane düşürdüm ve ikisi de gitti.
I got a feeling they in they feelings
– İçimde bir his var onlar hislerinde
They filmin’ a show, but won’t show it
– Bir gösteri yapıyorlar ama göstermiyorlar.

You gotta watch me in slow motion, I’m in a wide-body Benz
– Beni ağır çekimde izlemelisin, geniş gövdeli bir Benz’deyim.
I go back to college, do an album and then drop out again
– Üniversiteye geri dönüyorum, bir albüm yapıyorum ve sonra tekrar okulu bırakıyorum.
It took a minute to get here, my vision is crystal clear
– Buraya gelmem bir dakika sürdü, görüşüm netleşti.
Ayy, Fivi’, excuse me, but this the feature of the year
– Evet, Fivi’, afedersiniz, ama bu yılın özelliği
I feel like Sinatra in these streets, me and Drizzy, we at peace
– Kendimi bu sokaklarda Sinatra gibi hissediyorum, ben ve Drizzy, barış içindeyiz
This the backpack with the Polo and the first Jesus piece
– Bu Pololu sırt çantası ve İsa’nın ilk parçası
I’m from the Chi’ but I’m always New York
– Ben Chi’liyim ama her zaman New York’luyum.
The city that treat me like Jesus is walkin’
– Bana İsa gibi davranan şehir yürüyor
I been through the pain and all of the torment
– Acıyı ve tüm işkenceyi yaşadım.
I’m sayin’ His name, I make it important (what?)
– Onun adını söylüyorum, onu önemli kılıyorum (ne?)

Now it’s time to give ’em hell
– Şimdi onları cehenneme çevirme zamanı
Ask my staff, I pay ’em well
– Personel vermelerini de onları ödüyorum
This afternoon, a hundred goons pullin’ up to SNL (what?)
– Bu öğleden sonra, yüzlerce haydut snl’ye geliyor (ne?)
When I pull up, it’s dead on arrival
– Yukarı çektiğimde, varışta ölmüş olacak.
They act like they love you, they don’t even like you
– Seni seviyormuş gibi davranıyorlar, senden hoşlanmıyorlar bile.
They throw a party, won’t even invite you
– Parti veriyorlar, seni davet etmiyorlar bile.
I seen the same thing happen to Michael
– Michael’a da aynı şeyin olduğunu gördüm.
You black and you rich, they sayin’ you psycho (what?), it’s like a cycle
– Sen siyahsın ve zenginsin, sana psikopat diyorlar (ne?bir döngü gibi
If you text me anything hype you better text back and say it’s a typo
– Eğer bana bir şey yazarsan cevap verip yazım hatası olduğunu söylesen iyi olur.
The city of Gods, no city is like you
– Tanrılar şehri, hiçbir şehir sana benzemez
This the new New York, Ye is the goat
– Burası new York, keçi sizsiniz.
Fivi’ is viral and this is the B.I.B.L.E (what?)
– Beş viral ve bu B.I.B.L.E (ne?)

New York City, please go easy on me tonight (what the fuck? The fuck?)
– New York City, lütfen bu gece bana karşı sakin ol (ne oluyor? Siktir mi?)
(What the fuck?) New York City, please go easy on this heart of mine
– (Ne oluyor?) New York City, lütfen bu kalbime dikkat et
‘Cause I’m losing my lover to the arms of another
– Çünkü sevgilimi başka birinin kollarına kaptırıyorum.
New York City, please go easy on me
– New York City, lütfen sakin ol.

Don’t leave me, go easy, go easy, go easy
– Beni bırakma, sakin ol, sakin ol, sakin ol
Don’t leave me, go easy, go easy, go easy
– Beni bırakma, sakin ol, sakin ol, sakin ol
Don’t leave me, go easy, go easy, go easy
– Beni bırakma, sakin ol, sakin ol, sakin ol
New York City, please go easy on me
– New York City, lütfen sakin ol.
Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın