Kendrick Lamar, Blxst & Amanda Reifer – Die Hard İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

I pop the pain, I slide the pain away
– Acıyı patlatırım, acıyı uzaklaştırırım
I pop the pain away, I slide the pain away
– Acıyı uzaklaştırıyorum, acıyı uzaklaştırıyorum

I hope I’m not too late, to set my demons straight
– Umarım şeytanlarımı düzeltmek için çok geç kalmamışımdır.
I know I made you wait, but how much can you take?
– Seni beklettiğimi biliyorum ama ne kadarını kaldırabilirsin?
I hope you see the god in me, I hope you can see
– Umarım içimdeki tanrıyı görürsün, umarım görebilirsin
And if it’s up, stay down for me, yeah
– Ve eğer yukarıdaysa, benim için aşağıda kal, evet

Shimmy, shimmy, coco puff
– Shimmy, shimmy coco puff
Serafina, flame in us
– Serafina, içimizdeki alev
Where I’d be without your love?
– Aşkın olmadan nerede olurdum?
Rest your wing and trust, I feel you
– Kanadını dinlendir ve güven, seni hissediyorum

Deep (I feel), deep (I feel), deep (I feel), deep (ooh)
– Derin (hissediyorum), derin (hissediyorum), derin (hissediyorum), derin (ooh)
Deep (I feel), deep (I feel), deep (I feel), deep (ooh)
– Derin (hissediyorum), derin (hissediyorum), derin (hissediyorum), derin (ooh)

Do you love me? (OK), do you trust me? (OK)
– Beni seviyor musun? (TAMAM), bana güveniyor musun? (TAMAM)
Can I trust you? (OK), don’t judge me (OK)
– Sana güvenebilir miyim? (TAMAM), beni yargılama (Tamam)
I’ma die hard, it gets ugly (OK)
– Zor ölürüm, çirkinleşir (Tamam)
Too passionate, it gets ugly (OK)
– Çok tutkulu, çirkinleşiyor (Tamam)
(Mm-mmh, ah-ah) I wonder where I lost my way
– (Mm-mmh, ah-ah) Yolumu nerede kaybettiğimi merak ediyorum
(Mm-mmh, ah-ah) been waiting on your call all day
– (Mm-mmm, ah-ah) Ara bütün gün bekliyor

Tell me you in my corner right now
– Hemen köşemde olduğunu söyle.
When I fall short, I’m leaning on you to cry out
– Kısa düştüğümde, ağlamak için sana yaslanıyorum.
We all got enough to lie about
– Hepimizin yalan söyleyecek kadar şeyi var.
My truth too complicated to hide now
– Gerçeğim artık saklanamayacak kadar karmaşık

Can I open up? Is it safe or not?
– Kapıyı açabilir miyim? Güvenli mi değil mi?
I’m afraid a little, you relate or not?
– Korkarım biraz, ilişkiniz var mı yok mu?
Have faith a little, I might take my time
– Biraz inan, acele etmeyebilirim.
Ain’t no saving face this time
– Bu sefer kurtarıcı bir yüz yok

I hope I’m not too late to set my demons straight
– Umarım şeytanlarımı düzeltmek için geç kalmamışımdır.
I know I made you wait, but how much can you take?
– Seni beklettiğimi biliyorum ama ne kadarını kaldırabilirsin?
I hope you see the god in me, I hope you can see
– Umarım içimdeki tanrıyı görürsün, umarım görebilirsin
And if it’s up, stay down for me, yeah
– Ve eğer yukarıdaysa, benim için aşağıda kal, evet

Shimmy, shimmy, coco puff
– Shimmy, shimmy coco puff
Serafina, flame in us
– Serafina, içimizdeki alev
Where I’d be without your love?
– Aşkın olmadan nerede olurdum?
Rest your wing and trust, I feel you
– Kanadını dinlendir ve güven, seni hissediyorum

Deep (I feel), deep (I feel), deep (I feel), deep (ooh)
– Derin (hissediyorum), derin (hissediyorum), derin (hissediyorum), derin (ooh)
Deep (I feel), deep (I feel), deep (I never feel it), deep (you)
– Derin (hissediyorum), derin (hissediyorum), derin (asla hissetmiyorum), derin (sen)

I got some regrets (yeah, yeah, yeah, yeah)
– Bazı pişmanlıklarım var (evet, evet, evet, evet)
But my past won’t keep me from my best (yeah, yeah, yeah, yeah)
– Ama geçmişim beni elimden gelenin en iyisini yapmaz (evet, evet, evet, evet)
Subtle mistakes felt like life or death (yeah, yeah, yeah, yeah)
– İnce hatalar yaşam ya da ölüm gibi hissettirdi (evet, evet, evet, evet)
I wanna see the family stronger, I wanna see the money longer
– Aileyi daha güçlü görmek istiyorum, parayı daha uzun görmek istiyorum

You know that I’d die for you
– Senin için öleceğimi biliyorsun.
I get emotional about life
– Hayat hakkında duygusallaşıyorum.
The lost ones keepin’ me up at night
– Kayıp olanlar beni geceleri uyutmuyor
The world be reminding me its danger
– Dünya bana tehlikesini hatırlatıyor
I still risk it all for a stranger
– Hala bir yabancı için her şeyi riske atıyorum.
If I told you who I am, would you use it against me?
– Sana kim olduğumu söyleseydim, bunu bana karşı kullanır mıydın?
Right or wrong, no stone, just love to send me
– Doğru ya da yanlış, taş yok, sadece beni göndermeyi seviyorum

I hope I’m not too late to set my demons straight
– Umarım şeytanlarımı düzeltmek için geç kalmamışımdır.
I know I made you wait, but how much can you take?
– Seni beklettiğimi biliyorum ama ne kadarını kaldırabilirsin?
I hope you see the god in me, I hope you can see
– Umarım içimdeki tanrıyı görürsün, umarım görebilirsin
And if it’s up, stay down for me, yeah
– Ve eğer yukarıdaysa, benim için aşağıda kal, evet

Baby, you make me pray for London
– Bebeğim, beni Londra için dua ettiriyorsun.
Yeah, ’cause if I want it all without you involved (fuckin’ love you)
– Evet, çünkü sen dahil olmadan hepsini istiyorsam (seni seviyorum)
I guess it’s all for nothing
– Sanırım hepsi boşuna
Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın