Masked Wolf & Bebe Rexha – It’s You, Not Me (Sabotage) İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Why do I sabotage everything I love?
– Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
It’s always beautiful until I mess it up
– Her şeyi berbat edene kadar her zaman güzeldir.

It’s like you don’t believe in love, so we lost the touch
– Sanki aşka inanmıyorsun, bu yüzden dokunuşumuzu kaybettik.
It’s like you wanna cross wires just to cut ’em off
– Sanki onları kesmek için kabloları geçmek istiyorsun.
It’s like you made the metal just so you can see the rust
– Sanki sadece pası görebilmek için metali yapmışsın gibi.
Like you want the tick, tick, boom just to self-destruct
– Kene istediğiniz gibi, kene, kendine bomba imha
And I ain’t sitting here waiting for you to detonate
– Burada oturup patlamanı beklemeyeceğim.
Pulling pins on handgrenades and going in for a hug
– Handgrenades üzerindeki pimleri çekerek ve sarılma geliyor
Building bridges so you can blow ’em up
– Onları havaya uçurabilmen için köprüler kuruyorsun.
I can’t be your life support, if all you do is
– Tek yaptığın hayat desteğin olamayacağım.
Really wanna pull the plug
– Gerçekten fişi çekmek istiyorum
I put myself into this spiral, but you’re the one that’s twisted
– Kendimi bu sarmalın içine soktum ama bükülen sensin.
It gеts hard ’cause I see poison mixed up with a vixen
– Zorlaşıyor çünkü zehirin bir tilkiyle karıştığını görüyorum.
But listеn, it’s my fault ’cause I love the chase
– Ama dinle, bu benim hatam çünkü kovalamayı seviyorum.
All you do is give me three letters, you go MIA
– Tek yaptığın bana üç mektup vermek, sen git MİA.

Why do I sabotage everything I love?
– Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
It’s always beautiful until I mess it up
– Her şeyi berbat edene kadar her zaman güzeldir.
Why do I sabotage everything I love?
– Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
The walls are closin’ in because I built them up
– Duvarlar birbirine yapışıyor çünkü onları ben inşa ettim.

There’s a part of me that thinks you love being broken
– Bir parçam kırılmayı sevdiğini düşünüyor.
You built the walls up then tear them down just to see the motion
– Duvarları inşa ettin, sonra sadece hareketi görmek için yıktın.
And that train of thought really put me off track
– Ve bu düşünce treni beni gerçekten raydan çıkardı
Had me thinking ’bout my ex like we talkin’ ’bout maths
– Eski sevgilimi matematik hakkında konuştuğumuz gibi düşünmemi sağladı.
Three strikes but you still wanna throw a curveball
– Üç vuruş ama yine de eğri top atmak istiyorsun.
This hit my turn-off, leave the car turned on
– Bu benim kapanışıma çarptı, arabayı açık bırak
I’mma hop out ’cause I’m sick of wasting my breath
– Dışarı atlayacağım çünkü nefesimi boşa harcamaktan bıktım.
Clip my wings, tell me to fly, that’s your butterfly effect
– Kanatlarımı kırp, uçmamı söyle, bu senin kelebek efektin
That cacoon broke out, and that room no sound
– O cacoon patlak verdi ve o odada ses yok
Your silent thoughts can’t tell me what to do right now
– Sessiz düşüncelerin bana şu anda ne yapacağımı söyleyemez.
Chinese whispers going to make the half of me to ever listen
– Çinli fısıltılar beni dinlemeye zorlayacak.
You sabotage the image so don’t ask me for forgiveness
– Görüntü sabotaj seni affetmemi isteme

Why do I sabotage everything I love?
– Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
It’s always beautiful until I mess it up
– Her şeyi berbat edene kadar her zaman güzeldir.
Why do I sabotage everything I love?
– Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
The walls are closin’ in because I built them up
– Duvarlar birbirine yapışıyor çünkü onları ben inşa ettim.

So don’t let me hope too high
– Bu yüzden çok yüksek umut etmeme izin verme
Don’t let me hope too high
– Çok yüksek umut etmeme izin verme.
‘Cause I will find a way to tear it down every time
– Çünkü her seferinde yıkmanın bir yolunu bulacağım.
Don’t let me hope too high
– Çok yüksek umut etmeme izin verme.
When everything is right
– Her şey doğru olduğunda
‘Cause I will find a way to tear it down every time
– Çünkü her seferinde yıkmanın bir yolunu bulacağım.
I sabotage (Why you sabotage?) everything I love (Everything I loved)
– Sabote ediyorum (Neden sabote ediyorsun?) sevdiğim her şey (Sevdiğim her şey)
It’s always beautiful until I mess it up
– Her şeyi berbat edene kadar her zaman güzeldir.

Why do I sabotage everything I love?
– Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
It’s always beautiful until I mess it up
– Her şeyi berbat edene kadar her zaman güzeldir.
Why do I sabotage everything I love?
– Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
The walls are closin’ in because I built them up
– Duvarlar birbirine yapışıyor çünkü onları ben inşa ettim.

Why do I sabotage
– Neden sabote ediyorum
Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın