Blanka – Solo Ingliz tili Lirika & Ozbekcha Tarjimalar

Videoklip

Lirika

Baby
– Chaqaloq
It’s kind of crazy
– Bu qandaydir aqldan ozgan
How else to phrase it?
– Uni yana qanday ifodalash mumkin?
With you I’ve lost my senses
– Siz bilan men hislarimni yo’qotdim

Baby
– Chaqaloq
What happened to ya?
– Ya bilan nima bo’ldi?
I thought I knew ya
– Men bilaman deb o’yladim
But now it’s time to face it
– Ammo endi bunga duch kelish vaqti keldi

You’re hot and cold
– Siz issiq va sovuqsiz
High and you’re low
– Yuqori va siz pastsiz
Messin’ with my mind
– Mening fikrim bilan Messin
No, oh-oh, that’s not how it goes
– Yo’q, oh-oh, bu qanday ketmaydi
So, let me spell it out
– Shunday qilib, uni talaffuz qilishga ijozat bering

Now I’m better solo, solo
– Endi men yakkaxon, yakkaxon
I never let me down, didi-down-down-down
– Men hech qachon meni pastga tushirmayman, didi-pastga-pastga
Now I’m gonna show ya, show ya
– Endi men ko’rsataman, ko’rsataman
Show you what it is you’re missing out
– Sizga nima etishmayotganingizni ko’rsating

Now I’m better solo, solo
– Endi men yakkaxon, yakkaxon
I never let me down, didi-down-down-down
– Men hech qachon meni pastga tushirmayman, didi-pastga-pastga
Now I’m gonna show ya, show ya
– Endi men ko’rsataman, ko’rsataman
How I be getting down, solo
– Qanday qilib tushaman, yakkaxon

Tell me
– Menga ayting
Now, was it worth it? (Oh)
– Endi bunga arziydimi? (Oh)
Playin’ me dirty (oh)
– Playin ‘ me iflos (oh)
But now who’s laughing, baby?
– Ammo endi kim kuladi, bolam?

Watch me
– Meni tomosha qiling
All eyes on me now
– Endi barcha ko’zlar menga
Bet you regret how
– Qanday qilib afsuslanasiz
What goes around comes around
– Atrofda nima bor

You’re hot and cold
– Siz issiq va sovuqsiz
High and you’re low
– Yuqori va siz pastsiz
Messin’ with my mind
– Mening fikrim bilan Messin
No, oh-oh, that’s not how it goes
– Yo’q, oh-oh, bu qanday ketmaydi
So, let me spell it out
– Shunday qilib, uni talaffuz qilishga ijozat bering

Now I’m better solo, solo
– Endi men yakkaxon, yakkaxon
I never let me down, didi-down-down-down
– Men hech qachon meni pastga tushirmayman, didi-pastga-pastga
Now I’m gonna show ya, show ya
– Endi men ko’rsataman, ko’rsataman
Show you what it is you’re missing out
– Sizga nima etishmayotganingizni ko’rsating

Now I’m better solo, solo
– Endi men yakkaxon, yakkaxon
I never let me down, didi-down-down-down
– Men hech qachon meni pastga tushirmayman, didi-pastga-pastga
Now I’m gonna show ya, show ya
– Endi men ko’rsataman, ko’rsataman
How I be getting down, solo
– Qanday qilib tushaman, yakkaxon

No, no, I’m going solo
– Yo’q, yo’q, men yakkaxon ketyapman
Yeah, ya better, better, watch me now
– Ha, yaxshiroq, yaxshiroq, hozir meni tomosha qiling
‘Cause I know how to let go
– – Chunki men qanday qilib qo’yib yuborishni bilaman
Gonna make it, make it on my own, whoa
– Buni qilaman, o’zim qilaman, voy

Oh, no, I’m going solo
– Yo’q, men yakkaxon ketyapman
Yeah, ya better, better, watch me now
– Ha, yaxshiroq, yaxshiroq, hozir meni tomosha qiling
‘Cause I know how to let go
– – Chunki men qanday qilib qo’yib yuborishni bilaman
So, it’s clear to see I’m
– Shunday qilib, mening ekanligimni ko’rish aniq

Now I’m better solo, solo
– Endi men yakkaxon, yakkaxon
I never let me down, didi-down-down-down
– Men hech qachon meni pastga tushirmayman, didi-pastga-pastga
Now I’m gonna show ya, show ya
– Endi men ko’rsataman, ko’rsataman
Show you what it is you’re missing out
– Sizga nima etishmayotganingizni ko’rsating

Now I’m better solo, solo
– Endi men yakkaxon, yakkaxon
I never let me down, didi-down-down-down
– Men hech qachon meni pastga tushirmayman, didi-pastga-pastga
Now I’m gonna show ya, show ya
– Endi men ko’rsataman, ko’rsataman
How I be getting down, solo
– Qanday qilib tushaman, yakkaxon


Blanka

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: