Future – Wicked Ingliz tili Lirika & Ozbekcha Tarjimalar

Videoklip

Lirika

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Yovuz kuylar, nima deyayotganimni bilasizmi?
Wassup
– Vassup

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Yovuz, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ushlab turing, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Yovuz, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ushlab turing, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Motor turib, dashboard so’zini aytadi
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Motor turib, dashboard so’zini aytadi
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ushlab turing, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Yovuz, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Shamlar yonmoqda, pul yonmoqda, qabriston bu zanjilar
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Phantom parkin’, katta dovg barkin ‘ salom
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Menga qon ertaklari, oh-oh-oh-oh
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– Shavti bu parikni xohlaydi, oh-oh-oh-oh
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– Men Kartierni tomizaman, oh-oh-oh-oh
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Sizga oltin qushni qo’ying, bu sodir bo’lmoqda
I put that lingo on her, she was Spanish
– Men unga bu tilni qo’ydim, u ispan edi
I fill a one liter up with Xannies
– Men bir litrni Xannies bilan to’ldiraman
This continental and it’s panoramic
– Bu kontinental va panoramali
It’s complimentary to the savages
– Bu vahshiylar uchun bepul
You fuck around with me, it be a tragedy
– Siz men bilan fuck, bu fojia bo’lishi
I want green, green, green, all asparagus
– Men yashil, yashil, yashil, barcha qushqo’nmasni xohlayman
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Men ozg’in, oriq, oriq ichaman, bu sharmanda emas

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Yovuz, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ushlab turing, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Voh, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz

Now she going, now that bitch going
– Endi u ketadi, endi bu kaltak ketadi
I purchase Avion and now she lit, huh
– Men Avion sotib olaman va endi u yondi, ha
Wedding band rings on me lit, huh
– Menga to’y guruhi uzuklari yoqdi, ha
Married to the game, I’m the shit, huh
– O’yinga uylangan, men ahmoqman, ha
Woah, woah, woah, woah
– Voh, voh, voh, voh
Bitch we made men
– Bitch biz erkaklar qildik
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– Biz ololmaydigan beshiklarni tortib olmaymiz
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– Siz Instagram-da kaltakni tortib ololmaysiz, men urmayman, ha
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– Va keyin u men haqimda yolg’on gapiradi, chunki u ahmoq emas, uh
She want that big-big dog status
– U katta-katta it maqomini xohlaydi
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Men ular bilan xiyobonda edim nikel sumkalar, tallyin’
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– Endi men Tolibon to’dasi maqomiman, bu sodir bo’ladi’
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– Va siz zanjilar yaqinlasha olmaysiz, chunki siz meni tanimaysiz
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– Bu endi cho’milish va dabbin’ emas, past kalitni osib qo’ying
These bitches see me and they panic
– Bu kaltaklar meni ko’rishadi va vahima qilishadi
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– Men uni iymon mumkin emas, men burchak gamblin edi

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Yovuz, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ushlab turing, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Yovuz, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Yovuz, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Motor turib, dashboard so’zini aytadi
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Motor turib, dashboard so’zini aytadi
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Yovuz, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ushlab turing, yovuz, yovuz, yovuz, yovuz


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: