Judikay – Man of Galilee Ingliz tili Lirika & Ozbekcha Tarjimalar

Videoklip

Lirika

Omemma
– Omemma
The one who makes, all things beautiful
– Hamma narsani chiroyli qiladigan kishi

Ebube leh
– Ebube leh
Ikariri lhe anyi si na ibu
– Ikariri lhe anyi si na ibu
Odogwu akataka
– Odogvu akataka

I testify of your good works
– Men sizning yaxshi ishlaringizdan guvohlik beraman
Ikariri lhe anyi si na ibu
– Ikariri lhe anyi si na ibu
Odogwu, odogwu
– Odogvu, odogvu

Yesterday, today and forever, You never change,
– Kecha, bugun va abadiy, siz hech qachon o’zgarmaysiz,
Unchangeable God oh, Unchangeable Lover
– O’zgarmas Xudo oh, o’zgarmas sevgilisi
Look how you turned, my life around and wiped my tears
– Qarang, qanday o’girildingiz, hayotim atrofida va ko’z yoshlarimni artdi
Unchangeable God oh, Unchangeable Sacrifice
– O’zgarmas Xudo oh, o’zgarmas qurbonlik

Jesus, Jesus, Jesus, that man of Galilee
– Iso, Iso, Iso, Jalilaning odami
You’re always doing Good, You’re always doing Good
– Siz har doim yaxshilik qilasiz, har doim yaxshilik qilasiz
Jesus Jesus Jesus, that man of Galilee
– Iso Iso, Jalilaning o’sha odami
You’re always doing Good, You’re always doing good
– Siz har doim yaxshilik qilasiz, har doim yaxshilik qilasiz

I judge you faithful, faithful in all of Your ways
– Men sizni barcha yo’llaringizda sodiq, sodiq deb hukm qilaman
Ikem oh, odighi Onye dika Gi, eh, eh (no one like You)
– Ikem oh, odighi Onye dika Djonatan, a, a (siz kabi hech kim)
Odogwu, Odogwu Oh-oh-oh-oh-oh-oh
– Odogvu, Odogvu Oh-oh-oh-oh-oh-oh

Aka neme nma (the hand that does good), the Lifter of my head
– Aka neme nma (yaxshilik qiladigan qo’l), boshimni ko’taruvchi
Odogwu, odogwu
– Odogvu, odogvu
You have done it all, nothing remaineth
– Siz hammasini qildingiz, hech narsa qolmaydi
Resurrected Jesus, odogwu, odogwu
– Tirilgan Iso, odogvu, odogvu

Jesus, Jesus, Jesus, that man of Galilee
– Iso, Iso, Iso, Jalilaning odami
You’re always doing Good, You’re always doing Good
– Siz har doim yaxshilik qilasiz, har doim yaxshilik qilasiz
My Jesus, (that man of Galilee) yeah yeah
– Mening Iso, (Jalilaning odami) ha ha
You’re always doing Good, You’re always doing Good
– Siz har doim yaxshilik qilasiz, har doim yaxshilik qilasiz
Jesus, Jesus, Jesus, that man of Galilee
– Iso, Iso, Iso, Jalilaning odami
You’re always doing Good, You’re always doing Good
– Siz har doim yaxshilik qilasiz, har doim yaxshilik qilasiz
Jesus, goodness personified o, that man of Galilee
– Iso, yaxshilik, u Jalilaning odamini ifodalaydi
You’re always doing Good, You’re always doing Good
– Siz har doim yaxshilik qilasiz, har doim yaxshilik qilasiz

Ebube leh
– Ebube leh
Ikariri lhe anyi si na ibu
– Ikariri lhe anyi si na ibu
Odogwu akataka
– Odogvu akataka

Mighty Man of Valor, turning tables in my favour
– Qudratli Jasur odam, stollarni mening foydamga aylantirish
Yesterday, today, forever, You never change
– Kecha, bugun, abadiy, siz hech qachon o’zgarmaysiz
Unchangeable God oh, Unchangeable Lover
– O’zgarmas Xudo oh, o’zgarmas sevgilisi
Look how you turned my life around and wiped my tears
– Qarang, siz mening hayotimni qanday aylantirdingiz va ko’z yoshlarimni artdingiz
Unchangeable God, Unchangeable Sacrifice
– O’zgarmas Xudo, O’zgarmas Qurbonlik


Judikay

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: