Lakim – A Pimp Named Slickback Ingliz tili Lirika & Ozbekcha Tarjimalar

Videoklip

Lirika

And what do you do again?
– Va yana nima qilasiz?
I’m in a uh, sales
– Men uh, sotuvdaman
Don’t do that
– Buni qilmang
A doggy bag is 90 bucks a tea bag is 50 but
– It sumkasi 90 dollar choy paketi 50 dollar, lekin
I’ll have to ask you to excuse me right now
– Sizdan hozir meni kechirishingizni so’rashim kerak
See I’m kinda, you know, on a real date
– Men kinda emasman qarang, bilasizmi, haqiqiy sana

That’s a pimp
– Bu pimp
Tha-tha-tha-that’s a pimp, pimp, no!
– Tha-tha-tha-bu pimp, pimp, yo’q!
That’s a pimp named Slickback
– Bu Slickback ismli pimp
Tha-tha-tha-that’s a pimp, a pimp
– Tha-tha-tha-bu pimp, pimp
That’s a pimp
– Bu pimp

Tha-tha-tha-that’s a pimp, pimp, no!
– Tha-tha-tha-bu pimp, pimp, yo’q!
That’s a pimp name
– Bu pimp nomi
Tha-tha-tha-that’s a pimp named Slickback
– Tha-tha-tha-bu Slickback ismli pimp
That’s what I said, Slickback
– Bu dedim nima, Slickback

No! No! Slickback
– Yo’q! Yo’q! Slickback
That’s what I said, Slickback
– Bu dedim nima, Slickback
No nigga! Slickback
– Nigga yo’q! Slickback
That’s what I said, Slickback
– Bu dedim nima, Slickback

No! No! Slickback
– Yo’q! Yo’q! Slickback
That’s what I said, Slickback
– Bu dedim nima, Slickback
No nigga!
– Nigga yo’q!

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Pimp named Slickback-back
– Slickback-orqaga nomli Pimp
Pimp named, pimp named
– Pimp ismli, pimp ismli
Pimp named Slickback
– Slickback ismli Pimp
Nigga are you deaf?
– Nigga siz karmisiz?

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Pimp named Slickback
– Slickback ismli Pimp
Pimp named Slickback
– Slickback ismli Pimp
Nigga are you deaf?
– Nigga siz karmisiz?

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Pimp named Slickback-back
– Slickback-orqaga nomli Pimp
Pimp named, pimp named
– Pimp ismli, pimp ismli
Pimp named Slickback
– Slickback ismli Pimp

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Slickback-back
– Slickback-orqaga
I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Slickback-back
– Slickback-orqaga
I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Nigga are you deaf?
– Nigga siz karmisiz?

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Say it with me now!
– Hozir men bilan ayting!
Nigga I’m a pimp, pimp, pimp, pimp
– Nigga men pimp, pimp, pimp, pimp
Named, named, named, named
– Nomlangan, nomlangan, nomlangan, nomlangan

Slickback, Slickback
– Slickback, Slickback
Slick, slick, back, back
– Silliq, silliq, orqaga, orqaga
Pimp, pimp, pimp, pimp
– Pimp, pimp, pimp, pimp
Named named named named
– Nomlangan nomlangan nomlangan

Slickback, Slickback
– Slickback, Slickback
Slick, slick, back, back
– Silliq, silliq, orqaga, orqaga
Pimp pimp pi-i-i-i-i-imp-imp
– Pimp pimp pi-i-i-i-i-i-imp-imp
Named, named, na-a-a-a-a-amed-amed
– Nomlangan, nomlangan, na-a-a-a-amed-amed
Slickback, Slickback
– Slickback, Slickback

Sli-sli-sli-sli-slick
– Sli-sli-sli-sli-sli-silliq
Ba-ba-ba-ba-back
– Ba-ba-ba-ba-orqaga
A pimp named Sli-Sli-Slickback
– Sli-Sli-Slickback ismli pimp
Nigga are you deaf?
– Nigga siz karmisiz?

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Say it with me now!
– Hozir men bilan ayting!
Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman

Pimp
– Pimp
Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp
Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp

Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp
Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp

Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp
Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp
Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman

That’s a pimp
– Bu pimp
Tha-tha-tha-that’s a pimp, pimp, no!
– Tha-tha-tha-bu pimp, pimp, yo’q!
That’s a pimp name Slickback
– Bu pimp nomi Slickback
Tha-tha-tha-that’s a pimp, a pimp
– Tha-tha-tha-bu pimp, pimp
That’s a pimp
– Bu pimp

Tha-tha-tha-that’s a pimp, pimp, no!
– Tha-tha-tha-bu pimp, pimp, yo’q!
That’s a pimp name
– Bu pimp nomi
Tha-tha-tha-that’s a pimp named Slickback
– Tha-tha-tha-bu Slickback ismli pimp

That’s what I said, Slickback
– Bu dedim nima, Slickback
No! No! Slickback
– Yo’q! Yo’q! Slickback
That’s what I said, Slickback
– Bu dedim nima, Slickback
No nigga! Slickback
– Nigga yo’q! Slickback

That’s what I said, Slickback
– Bu dedim nima, Slickback
No! No! Slickback
– Yo’q! Yo’q! Slickback
That’s what I said, Slickback
– Bu dedim nima, Slickback
No nigga!
– Nigga yo’q!

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Pimp named Slickback-back
– Slickback-orqaga nomli Pimp
Pimp named, pimp named
– Pimp ismli, pimp ismli
Pimp named Slickback
– Slickback ismli Pimp
Nigga are you deaf?
– Nigga siz karmisiz?

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Pimp named Slickback
– Slickback ismli Pimp
Pimp named Slickback
– Slickback ismli Pimp
Nigga are you deaf?
– Nigga siz karmisiz?

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Pimp named Slickback-back
– Slickback-orqaga nomli Pimp
Pimp named, pimp named
– Pimp ismli, pimp ismli
Pimp named Slickback
– Slickback ismli Pimp

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Slickback-back
– Slickback-orqaga
I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Slickback-back
– Slickback-orqaga
I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Nigga are you deaf?
– Nigga siz karmisiz?

I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Say it with me now!
– Hozir men bilan ayting!
Nigga I’m a pimp, pimp, pimp, pimp
– Nigga men pimp, pimp, pimp, pimp
Named, named, named, named
– Nomlangan, nomlangan, nomlangan, nomlangan

Slickback, Slickback
– Slickback, Slickback
Slick, slick, back, back
– Silliq, silliq, orqaga, orqaga
Pimp, pimp, pimp, pimp
– Pimp, pimp, pimp, pimp
Named, named, named, named
– Nomlangan, nomlangan, nomlangan, nomlangan

Slickback, Slickback
– Slickback, Slickback
Slick, slick, back, back
– Silliq, silliq, orqaga, orqaga
Pimp, pimp, pi-i-i-i-i-imp-imp
– Pimp, pimp, pi-i-i-i-i-i-imp-imp
Named, named, na-a-a-a-a-amed-amed
– Nomlangan, nomlangan, na-a-a-a-amed-amed

Slickback, Slickback
– Slickback, Slickback
Sli-sli-sli-sli-slick
– Sli-sli-sli-sli-sli-silliq
Ba-ba-ba-ba-back
– Ba-ba-ba-ba-orqaga
A pimp named Sli-Sli-Slickback
– Sli-Sli-Slickback ismli pimp

Nigga are you deaf?
– Nigga siz karmisiz?
I’m a pimp named Slickback
– Men Slickback ismli pimpman
Say it with me now!
– Hozir men bilan ayting!

Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp
Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp

Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp
Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp

Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp
Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp

Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman
Pimp
– Pimp
Nigga I’m a pimp
– Nigga men pimpman


Lakim

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: