Foo Fighters – Everlong Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

Ikliphu Yevidiyo

Ingoma

Hello
– Molo
I’ve waited here for you
– Ndilinde wena apha
Everlong
– Engunaphakade
Tonight
– Ngokuhlwanje
I throw myself into
– I’m into it
And out of the red, out of her head, she sang
– Kwaye obomvu, entloko yakhe, wacula

Come down
– Yiza phantsi
And waste away with me
– Kwaye uchitha kunye nam
Down with me
– Download unathi
Slow how
– Mthubi indlela
You wanted it to be
– Ufuna ukuba ibe

I’m over my head, out of her head she sang
– Ndiphuma entlokweni yam, wacula
And I wonder, when I sing along with you
– Ndifunu’cula nawe
If everything could ever feel this real forever
– Ukuba yonke into kunokwenzeka ngonaphakade
If anything could ever be this good again
– Ukuba kukho nantoni na enokuphinda ibe yinto enhle
The only thing I’ll ever ask of you
– Ekuphela kwento endiza kuyicela kuwe
You gotta promise not to stop when I say when
– Kufuneka uthembise ukuba ungayeki xa ndithi nini
She sang
– Wacula

Breathe out
– Phefumlela ngaphandle
So I can breathe you in
– Breathe into me
Hold you in
– Bambelela kuwe
And now
– Kwaye ngoku
I know you’ve always been there
– Ndiyazi nangoku kwakhona ukuba uhlale apha

Out of your head, out of my head I sang
– Ndiphume entlokweni yam, ndacula

And I wonder when I sing along with you
– Ndifunu’cula nawe
If everything could ever feel this real forever
– Ukuba yonke into kunokwenzeka ngonaphakade
If anything could ever be this good again
– Ukuba kukho nantoni na enokuphinda ibe yinto enhle
The only thing I’ll ever ask of you
– Ekuphela kwento endiza kuyicela kuwe
You gotta promise not to stop when I say when
– Kufuneka uthembise ukuba ungayeki xa ndithi nini
She sang
– Wacula

And I wonder
– Kwaye ndiyazibuza
If everything could ever feel this real forever
– Ukuba yonke into kunokwenzeka ngonaphakade
If anything could ever be this good again
– Ukuba kukho nantoni na enokuphinda ibe yinto enhle
The only thing I’ll ever ask of you
– Ekuphela kwento endiza kuyicela kuwe
You gotta promise not to stop when I say when
– Kufuneka uthembise ukuba ungayeki xa ndithi nini


Foo Fighters

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: