Shenseea, Masicka & Di Genius – Hit & Run Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

Ikliphu Yevidiyo

Ingoma

You think you could a get in a my feelings? (No)
– Ucinga ukuba ungafumana iimvakalelo zam? (Hayi)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Can’t hide away (remixes)
Me give you a hit-and-run (run)
– Ndikunike i-run-and-run (ndikunike i-run-and-run)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Ndikunike i-hit and run (oh)

Me did only want likkle dealings (yeah, yeah)
– I just want yee yee dealings (yeah, yeah, yeah)
Love you did a look you must be dumb (must be dumb)
– Uthando wenza ujongo kufuneka ube sisidenge (kufuneka ube sisidenge)
Me give you a hit-and-run (yes, sir)
– I’ll concede the pole thing (yeah, yeah, yeah, yeah)
Me give you a hit-and-run (the genius)
– Ndikunike i-hit-and-run (i-genius)

Hey, my youth (my youth) you take it too serious (chu!)
– Heee, bazalwana ulutsha (wam ulutsha) uthatha ngayo kakhulu ezinzima (chu!)
Give you likkle piece just a likkle feel up
– Nika i piece efana ne piece uzive nje
Now you take set a pon me you itch up
– Ngoku thabatha i pon me uyarhawuzelela
Give me space, give me room, give me likkle breeze nuh Jesus (Jesus)
– Ndinike indawo, ndinike indawo, ndinike impepho efana nempepho nuh Uyesu (Uyesu)

A what make you feel so?
– A yintoni ekwenza uvakalelwe ngolo hlobo?
True me keep it tight and me ever clean so
– Yinyani ndiyigcine iqinile kwaye nam ndicocekile
Want me did want you
– Ndifuna wena
Me never need you
– I never need ya
This a nuh fi people know
– Abantu abanegama nuh
Keep it on the D-low
– Gcina kwi-D-low

Me too young to lockdown with nobody
– Too young for nobody ukulele
I pray one day somebody keep your company
– Ndithandazela ukuba ngenye imini kubekho umntu gcina inkampani yakho
And a girl like me just want to have fun and more money
– Kwaye intombazana enjengam ifuna nje ukonwaba kunye nemali engakumbi
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Kodwa wena ulwalamano pre kwaye ukuba hayi kum, aah

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Ucinga ukuba ungafumana iimvakalelo zam? (Iimvakalelo)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Can’t hide away (remixes)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Ndikunike i-hit and run (oh)
Me give you a hit-and-run
– Ndikunike i-hit-and-run

Me did only one likkle dealings
– Ndandisenza nje into enye endandiyithanda
Love you did a look you must be dumb
– Uthando wenze ujongo kufuneka ube sisidenge
Me give you a hit-and-run
– Ndikunike i-hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Ndikunike i-hit-and-run

Long story short
– Ibali elide elifutshane
Your pussy good and done
– Ipussy yakho ilungile kwaye yenziwe
Heaven me see when you pull your – down
– Zulu ndibona wena download
Call, call your phone
– Tsalela umnxeba, tsalela umnxeba
Me want some
– Ndifuna ezinye
Dial tone again your heart numb
– Cofa ithoni kwakhona intliziyo yakho indindisholo
A wicked, wicked bout hit-and-run
– Abakhohlakeleyo, abakhohlakeleyo bout betha i-qhuba

Me a real bad bitch me no sekkle down
– Me a bad bad bit me akukho sekkle phantsi
Get the bricks you level up
– Fumana izitena uphakamise
Can’t style me though, me up
– Can’t hide away doo doo my way, my way
But me miss when we a fuck aye
– I’m missin if we ain’t goin ‘ain’t goin’ aye

Me too young to lockdown with nobody
– Too young for nobody ukulele
I pray one day somebody keep your company
– Ndithandazela ukuba ngenye imini kubekho umntu gcina inkampani yakho
And a girl like me just want have fun and more money
– Kwaye intombazana enjengam ifuna nje ukonwaba kunye nemali engakumbi
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Kodwa wena ulwalamano pre kwaye ukuba hayi kum, aah

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Ucinga ukuba ungafumana iimvakalelo zam? (Iimvakalelo)
Me soon get you fi sekkle down (down)
– I’m soon fade away (remixes)
Me give you a hit-and-run
– Ndikunike i-hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Ndikunike i-hit-and-run

Me did only want likkle dealings (likkle dealings)
– Ndifun’uk’thanda qha (ndifun’uk’thanda)
Love you did a look you must be dumb (likkle dealings)
– Uthando wenza ujongo you’ll be dumb (remixes)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Ndikunike i-hit-and-run (hit-and-run)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Ndikunike i-hit-and-run (hit-and-run)
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Hit-and-run, hit-and-run, eh
Hit-and-run
– Ukubetha kunye nokubaleka

Me give you a hit-and-run
– Ndikunike i-hit-and-run
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Hit-and-run, hit-and-run, eh
Me give you a hit-and-run
– Ndikunike i-hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Ndikunike i-hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Ndikunike i-hit-and-run


Shenseea

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: