Kategori: Srpski

  • O Srpskom Prevodu

    Prevođenje sa i na Srpski jezik zahteva iskusnog prevodioca radi tačnosti i kulturnog razumevanja. Srbija je Balkanska zemlja u Jugoistočnoj Evropi sa bogatom istorijom i bliskim vezama sa drugim zemljama bivše Jugoslavije. Ima svoj jedinstveni jezik, ćirilicu i kulturu koju morate uzeti u obzir prije pokušaja prevođenja bilo kojeg teksta. Srpski jezik je dio južnoslovenske…

  • O Srpskom Jeziku

    U kojim zemljama se govori srpski jezik? Srpski je službeni jezik u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu. Njime govore i manjinske grupe unutar Hrvatske, Bugarske, Mađarske, Rumunije i republike Sjeverne Makedonije. Kakva je istorija srpskog jezika? Razvoj srpskog jezika može se pratiti unazad najmanje do 8. veka, kada je počeo da…