Kategori: Hebrew, visual

  • O Ukrajinskom Prevodu

    Ukrajinski prevod je od suštinskog značaja za mnoge kompanije i organizacije koje treba da komuniciraju sa ljudima iz ili unutar Ukrajine. Na raspolaganju je širok spektar usluga koje će im pomoći da dođu do ciljne publike, od slobodnih prevodilaca do specijalizovanih prevodilačkih kompanija. Potreba za ukrajinskim prevodom nastavlja da raste kako se ekonomija i međunarodni…

  • O Ukrajinskom Jeziku

    U kojim zemljama se govori ukrajinski jezik? Ukrajinski jezik se govori prvenstveno u Ukrajini i dijelovima Rusije, Bjelorusije, Moldavije, Poljske, Slovačke, Mađarske, Rumunije i Bugarske. Takođe se koristi kao manjinski jezik u Kazahstanu, Srbiji, Grčkoj i Hrvatskoj. Kakva je istorija ukrajinskog jezika? Ukrajinski jezik ima dugu i složenu istoriju razvoja. To je Istočnoslovenski jezik, koji…